Persbericht: De Fries: Op zoek naar de Friese identiteit

Journalist en historicus Erik Betten, een Fries met Groninger roots, presenteert volgende week donderdag zijn nieuwe boek De Fries, Op zoek naar de Friese identiteit.

In het boek legt hij de Friese identiteit onder het vergrootglas. Want wanneer ben je een Fries? Moet je dan Fries kunnen spreken? Wie bepaalt dat eigenlijk? En kan iedereen die dat zou willen, alsnog Fries worden? Aan de hand van harde cijfers, nieuwe inzichten, persoonlijke observaties en een blik op de geschiedenis gaat de auteur taaie clichés te lijf. Waar zijn die op gebaseerd? En hebben ze nog een functie in de eenentwintigste  eeuw?

Verschenen: Kieviten en plevieren

Op 1 maart is bij Wijdemeer het boek Kieviten en plevieren, Ljippen en Wilsters verschenen. Het boek  is het resultaat van een gezamenlijk project met enkele tientallen medewerkers onder leiding van Sake P. Roodbergen. De medewerkers zijn mensen van diverse pluimage: van ‘gewone’  vogelaars tot bekende wetenschappers zoals Albert Beintema, Nico de Haan, Theunis Piersma en de Engelse Steppekievit-kenner Robert Sheldon. Ze zwierven over de hele wereld om hun favoriete soorten uit de vogelfamilie van de plevierachtigen in hun natuurlijke leefomgeving op te sporen, te observeren en - zo mogelijk - te fotograferen. Het resultaat is een verzameling avontuurlijke, persoonlijke, enthousiasmerende én informatieve verhalen tot uit de verste uithoeken van de wereld, met prachtige illustraties van fotografen als Jan van de Kam.

Marieke Hofstra van DeTille+De Slegte naar Wijdemeer

Persbericht: Marieke Hofstra van De Tille+De Slegte naar Wijdemeer

Per 15 februari treedt Marieke Hofstra in dienst van uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden als medewerker PR en secretariaat. Ze bekleedde deze functie tot 1 januari voor boekhandel Selexyz/De Tille in Leeuwarden, nu De Tille + De Slegte. Wijdemeer is een jonge uitgeverij die in januari 2012 werd gestart door Louw Dijkstra, en een fonds opbouwt met het accent op historische uitgaven. Verder maakt Wijdemeer veel boeken in samenwerking met of in opdracht van instellingen, bedrijven en overheden. De personeelsuitbreiding was nodig door het groeiende aantal opdrachten.

Twadde druk Troch eigen lânskip fan Willem Abma

Twadde druk Troch eigen lânskip fan Willem Abma ferskynd

Fan hjoed ôf wer te krijen: "Troch eigen lânskip", de mânske blomlêzing út it dichtwurk fan Willem Abma/Daniel Daen. De earste printinge wie al rillegau útferkocht. Yn de twadde printinge binne wat lytse flaterkes ferbettere. It boek kostet 39,50 en is te krijen yn de webshop fan Wijdemeer en yn de boekhannel.

Presentatie boek over Auke Rauwerda

Komende zondag 23 september wordt het boek “Auke Rauwerda - Liever kleine baas dan grote knecht” gepresenteerd op een speciale Rauwerda-middag in grand café De Koperen Tuin in de Prinsentuin in Leeuwarden. Het is dan precies 80 jaar geleden dat Auke Rauwerda een handel in klompen, schoonmaak- en huishoudelijke artikelen begon aan de Westerplantage in Leeuwarden. Op het programma staan verder een interview met de Rauwerdabroers door Geart de Vries en een optreden van Kees ´t Hart die zijn bekende gedicht over de winkel zal voordragen. De middag begint om 16.15 uur, de zaal is open vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis.

Troch eigen lânskip presintearre

Tongersdei 12 july, op syn 70ste jierdei, is de karbondel "Troch eigen lânskip" fan Willem Abma presintearre. De dichter oerlange it earste eksimplaar oan Philippus Breuker, dy't de ynlieding skreau. Sjoch foar foto's fan de presintaasje de Facebook-pagina fan Wijdemeer-Louw Dijkstra http://www.facebook.com/wijdemeer.louwdijkstra

Simke, prinses uit de Wâlden gepresenteerd

Vrijdagmiddag 6 juli werd het eerste exemplaar van het boekje Simke - Prinses uit De Wâlden uitgereikt aan Marten van der Veen, wethouder van Achtkarspelen. Hij kreeg het uit handen van de auteur, Jant van der Weg. De kleine ceremonie vond plaats in de tuin van het Simke Kloostermanhûs in Twijzel. Zie voor meer foto's: http://www.facebook.com/wijdemeer.louwdijkstra