Wat doet Wijdemeer?

Wijdemeer bouwt net als traditionele uitgeverijen een fonds op. Het accent daarvan ligt op non-fictie, maar het zwaartepunt op kwaliteit, zowel inhoudelijk als qua vormgeving. Elk boek moet een visitekaartje zijn. Daarnaast treedt Wijdemeer op als partner van iedereen die een boek wil uitgeven: instellingen, bedrijven, particulieren, verenigingen. En een boek kan bij Wijdemeer veel meer dan alleen een boek zijn. Een e-book, een app, een dvd, maar ook een combinatie met die andere media. Wijdemeer coördineert het hele uitgeefproces van de voorbereidende fase tot de distributie en promotie.

VOORBEREIDENDE FASE

Wijdemeer begeleidt bij het maken van een opzet van het boek en, als dat nodig is, bij het maken van een projectplan. Wijdemeer kan ook helpen bij het vinden van sponsors en subsidiënten en bij het opstellen van aanvragen en begrotingen. Door het in de loop der jaren opgebouwde netwerk kan Wijdemeer adviseren over, en contact leggen met, de juiste auteurs, fotografen en illustratoren.

Inhoudelijke begeleiding

Tijdens het maken van het boek zorgt Wijdemeer – eventueel in samenwerking met deskundigen op een bepaald vakgebied – voor begeleiding van de schrijver(s), door een tijdplan te maken, feedback te geven en na voltooiing de tekst te redigeren. Ook draagt Wijdemeer zorg voor de fotoredactie, zowel voor het verzamelen als het bewerken van het beeldmateriaal.

Grafische fase

Als de tekst klaar is, zorgt Wijdemeer ervoor dat de tekst zetklaar gemaakt wordt voor de drukker en dat er een ontwerp komt voor de omslag. Voor beide kan Wijdemeer een beroep doen op een uitgebreid netwerk aan vormgevers, DTP-ers en boekverzorgers. Voor het drukwerk heeft Wijdemeer een partnerschap gesloten met drukkerij Douma in Dokkum, een van de oudste grafische bedrijven in Friesland en een van de groenste drukkerijen van Nederland.

Distributie en promotie

Wijdemeer is aangesloten bij het Centraal Boekhuis, wat betekent dat de uitgaven in elke boekwinkel en elke internetboekhandel te koop zijn. De distributie naar andere verkoopkanalen wordt gedaan vanuit het magazijn bij drukkerij Douma in Dokkum.

Voor elk boek wordt in overleg een promotieplan gemaakt, zodat het op allerlei manieren onder de aandacht van de doelgroep komt.