Uitgeverij Wijdemeer

Wijdemeer is een compacte en flexibele uitgeverij, die optimaal gebruik maakt van de moderne kostenbesparende mogelijkheden in de grafische wereld en tegelijk verder kijkt dan het papieren boek alleen. Daarnaast treedt Wijdemeer op als partner in uitgeefzaken voor particulieren, instellingen, overheden en bedrijven. Wijdemeer heeft jarenlange expertise en een uitgebreid netwerk aan auteurs, redacteuren, vertalers, vormgevers, illustratoren en drukkers.

Wilt u professionele begeleiding, minimale overheadkosten en optimale distributiefaciliteiten? Neem dan contact op met Wijdemeer.

Recent in de webshop

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Twitter

De Mâlbroekmich van Diet Huber haalde in 1957 als eerste Friese boek de lijst van bestverzorgde vijftig boeken. De toon is kritisch, maar dat is de toon in het hele juryrapport. #bestverzorgdeboeken #boekwetenschap #fries

2

Yn 1958 ferskynde in nije printinge fan de Rimen en teltsjes. Der waard sels in nije letter foar oantúgd. It stofomslach fan Jan van der Bij is yn elk gefal hiel moai wurk. #rimenenteltsjes #boek #boekwetenschap #fries

2

Nog even fine tunen en Eachwiid van Rein Halbersma kan naar de drukker. #eachwiid http://www.teken-in.nl Met vormgever Boudewijn Boer.