Uitgeverij Wijdemeer

Wijdemeer is een compacte en flexibele uitgeverij, die optimaal gebruik maakt van de moderne kostenbesparende mogelijkheden in de grafische wereld en tegelijk verder kijkt dan het papieren boek alleen. Daarnaast treedt Wijdemeer op als partner in uitgeefzaken voor particulieren, instellingen, overheden en bedrijven. Wijdemeer heeft jarenlange expertise en een uitgebreid netwerk aan auteurs, redacteuren, vertalers, vormgevers, illustratoren en drukkers.

Wilt u professionele begeleiding, minimale overheadkosten en optimale distributiefaciliteiten? Neem dan contact op met Wijdemeer.

Recent in de webshop

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Twitter

Op 11 desimber wurdt der yn Perdu (Amsterdam) in Obe Postmajûn holden.
Mear ynfo fine jo op http://www.skriuwersboun.nl
#obepostma #perdu #obepostmaselskip #amsterdam #fryskeliteratuer #frisianliterature #frisian #frysk

De Berneboeke-ambassadeur by jim op skoalle of yn de biblioteek? Folje it formulier yn, en nûgje my út om yn groep 1 oant ‘e mei 8 te fertellen, foar te lêzen en fragen te beäntwurdzjen! https://afuk.frl/berneboekeambassadeur/

Overval op de Blokhuispoort in Leeuwarden (1944) https://historiek.net/overval-blokhuispoort-leeuwarden-1944/128987/ via @Historiek