Uitgeverij Wijdemeer

Wijdemeer is een compacte en flexibele uitgeverij, die optimaal gebruik maakt van de moderne kostenbesparende mogelijkheden in de grafische wereld en tegelijk verder kijkt dan het papieren boek alleen. Daarnaast treedt Wijdemeer op als partner in uitgeefzaken voor particulieren, instellingen, overheden en bedrijven. Wijdemeer heeft jarenlange expertise en een uitgebreid netwerk aan auteurs, redacteuren, vertalers, vormgevers, illustratoren en drukkers.

Wilt u professionele begeleiding, minimale overheadkosten en optimale distributiefaciliteiten? Neem dan contact op met Wijdemeer.

Recent in de webshop

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Twitter

De website met Friese kentekens uit de jaren 1906-1951, bevat veel bijzondere verhalen en foto's. https://kentekens.tresoar.nl/#/ Foar 1951 hienen alle provinsjes in eigen letter dêr't in kenteken mei begûn. Yn Fryslân wie dat de letter B. https://nl-nl.facebook.com/Tresoar #10VOOR8.

Volgende week verschijnt WEDERZIEN, het is nu al te bestellen via de webshop van Wijdemeer #wederopbouw https://www.wijdemeer.nl/product/jaap-krol-wederzien-wederopbouw-in-noord-nederland-vijftig-standpunten-tegen-het-voorbijgaan/

Tweede druk van Rispinge (1920) bij R.vanderVelde. Grootste verschil met de eerste druk waren de illustraties van Ids Wiersma. Dat kostte fl. 401,83 extra voor de clichés en het honorarium van Wiersma. De totale productiekosten waren fl. 2775,93. #troelstra #frysk #boek

3