Boek over Leeuwarder gymnasia

Nu te koop in de webshop: Alsof ik Cicero zelf was: Historische opstellen over Leeuwarder gymnasia

Cultuurhistoricus dr. Kees Kuiken laat in dit boek zien dat de Leeuwarder gymnasiasten en hun voorgangers geen saaie boekenwurmen waren, maar juist voortdurend meebewogen met maatschappelijke veranderingen. Het klassieke thema van ‘gedaanteverwisselingen’ (metamorphoses) loopt daarom als een rode draad door deze boeiend geschreven – en vaak
verrassende – historische essays.

Klik hier om naar de webshop te gaan