Twadde druk Troch eigen lânskip fan Willem Abma

Twadde druk Troch eigen lânskip fan Willem Abma ferskynd

Fan hjoed ôf wer te krijen: “Troch eigen lânskip”, de mânske blomlêzing út it dichtwurk fan Willem Abma/Daniel Daen. De earste printinge wie al rillegau útferkocht. Yn de twadde printinge binne wat lytse flaterkes ferbettere. It boek kostet 39,50 en is te krijen yn de webshop fan Wijdemeer en yn de boekhannel.