Presentatie De Greidhoeke – Lân en minsken

De presentatie van het boek De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter van Ph. H. Breuker vindt plaats op zaterdagmiddag 8 december in Easterein. De middag begint om 15.30, de zaal is open vanaf 15.00 uur.

 Op het programma staan naast de aanbieding van het eerste exemplaar historische bijdragen van de auteur en Jelle Miedema en poëtische bijdragen van Ids Willemsma en Willem Abma. Het officiële deel van de presentatie duurt tot ca. 16.30. Daarna is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

 Plaats:  Noflik Easterein (vh Bergsma) Sibadawei 2, 8734 HE Easterein, tel. 0515 331 290.

Tijd: 8 december 2012, vanaf 15.00 uur.

Stifting ArgHis / Uitgeverij Wijdemeer