Persbericht: De Fries: Op zoek naar de Friese identiteit

Journalist en historicus Erik Betten, een Fries met Groninger roots, presenteert volgende week donderdag zijn nieuwe boek De Fries, Op zoek naar de Friese identiteit.

In het boek legt hij de Friese identiteit onder het vergrootglas. Want wanneer ben je een Fries? Moet je dan Fries kunnen spreken? Wie bepaalt dat eigenlijk? En kan iedereen die dat zou willen, alsnog Fries worden? Aan de hand van harde cijfers, nieuwe inzichten, persoonlijke observaties en een blik op de geschiedenis gaat de auteur taaie clichés te lijf. Waar zijn die op gebaseerd? En hebben ze nog een functie in de eenentwintigste  eeuw?

Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling komt in het boek aan het woord over de beeldvorming rond de Elfstedentocht en de Friezen. Dichter Tsead Bruinja vertelt over het spanningsveld tussen de Friese en de Nederlandstalige literatuur in Friesland. Een keur aan wetenschappers wordt aan de tand gevoeld over aspecten van de Friese identiteit, onder wie Goffe Jensma (RuG, hoogleraar Friese taal en letterkunde), Maykel Verkuyten (UU, hoogleraar sociale psychologie), Arjen Versloot (UvA, hoogleraar Germaanse taalkunde)  Jos Bazelmans (VU, hoogleraar monumentenzorg) en Theo Spek (RuG, hoogleraar Landschapsgeschiedenis). 

Veldonderzoek deed de auteur bij identiteitsvormende evenementen als de PC en de herdenking van de slag bij Warns. Hij ging naar Nord-Friesland, liet zijn DNA onderzoeken, en las wat er in de loop der tijden zoal over de Friezen is gepubliceerd. 

Om de ervaringen van de auteur in een breder perspectief te plaatsen, is in het kader van dit boek door studenten van de NHL een grootschalige enquête uitgevoerd onder 1500 Friezen en niet-Friezen. De verrassende uitkomsten worden samen met het boek zelf gepresenteerd op:

Donderdag 13 juni, 13.30-16.00 uur

Locatie:

 Paleis
Stadhouderlijk
Hof, Hofplein 29,
8911 HJ Leeuwarden


Wiebe Wieling gaat bij deze gelegenheid in op zijn ervaringen met clichés over Friesland en de Friezen. Bert Looper, directeur van Tresoar, plaatst de beeldvorming in een historisch perspectief.

Rudi Wester presenteert de middag en verzorgt ook een kort interview met auteur Erik Betten. Hij zal uiteraard na afloop van het programma ook beschikbaar zijn voor vragen.

Het boek verschijnt zowel in het Nederlands als het Fries. Een recensie-exemplaar en digitaal beeldmateriaal van De Fries. Op zoek naar de Friese identiteit is op te vragen bij Marieke Hofstra van uitgeverij Wijdemeer,  info@wijdemeer.nl

Erik Betten (Leeuwarden, 1976) is journalist en historicus en heeft verschillende publicaties over de Friese cultuur en geschiedenis uitgebracht. Contactgegevens:  erikbetten@gmail.com, tel. 06-49779744.