Intekenactie “Vrouwen van het Friese verzet” gesloten

De intekenactie voor het boek “Vrouwen van het Friese verzet” is gesloten. Het boek verschijnt op 12 april. U kunt het boek nu bestellen via de webshop van Wijdemeer.

Intekenactie Vrouwen van het Friese verzet

15 febr. - Vanaf vandaag is de intekenactie voor het boek VROUWEN VAN HET FRIESE VERZET geopend. Zie https://www.teken-in.nl/

Boek over Leeuwarder gymnasia

Nu te koop in de webshop: Alsof ik Cicero zelf was: Historische opstellen over Leeuwarder gymnasia

Cultuurhistoricus dr. Kees Kuiken laat in dit boek zien dat de Leeuwarder gymnasiasten en hun voorgangers geen saaie boekenwurmen waren, maar juist voortdurend meebewogen met maatschappelijke veranderingen. Het klassieke thema van ‘gedaanteverwisselingen’ (metamorphoses) loopt daarom als een rode draad door deze boeiend geschreven – en vaak
verrassende – historische essays.

Klik hier om naar de webshop te gaan


Tournee Asing Walthaus

Auteur, journalist, filmliefhebber en Neerlandicus Asing Walthaus schreef vanaf 2010 drie maal per week columns voor de Leeuwarder Courant. Per 31 december 2023 komt er een einde een periode, omdat hij stopt met werken voor de krant.

De columns konden steeds rekenen op veel betrokkenheid van de lezers. Sommigen knipten ze uit, anderen lijstten ze zelfs in. Soms reageerden ze met hun eigen verhaal, vooral na de columns over de hond Schumi. Met hulp van die lezers zijn uit die 1800 columns nu 111 uitgekozen om opgenomen te worden in een bundel. Oud-collega Bert Wagendorp schreef het voorwoord.

De bundel verschijnt op 23 december. De auteur signeert de boeken die middag bij boekhandel Van der Velde op de Nieuwestad in Leeuwarden. Daarna gaan auteur en boek op pad langs een aantal Friese cafés.

Schema

Za. 23 december   Boekhandel Van de Velde, Leeuwarden 14.00-15.00 uur

Do. 28 december  Herberg de Zwaan, Hollum, 16.00 uur (voorproefje)

Vr. 29 december    Oranje Bierhuis Leeuwarden 16.00 uur (startschot)

Di. 2 januari           Restaurant Pieter Poot, De Blesse, 16.00 uur

Wo. 3 januari         Café Marktzicht, Drachten, 16.00 uur

Do. 4 januari         Café Het Graauwe Paard, Oudebildtzijl, 16.00 uur

Vr.  5 januari          Bergsma, Easterein, 16.00 uur

Verkoopadressen “Het vrolijke leven in een provinciehoofdstad: 25 jaar Liwwadders”

 • Boekhandel Van der Velde
 • Boekhandel Burgum
 • De Friesche schrijfkamer
 • De Rode Loper - boekenpassage
 • Lektuurhal Over de Kelders
 • Bruna Tijnjedijk
 • Primera Ruiterskwartier
 • Primera Cammingaburen
 • Primera P.J. Troelstraweg
 • Primera Cambuurplein
 • Primera Bilgaard

Vooraankondiging: Boek Sybrand Buma over zijn voorvader W.W. Buma

Op zaterdag 25 november 2023 verschijnt: Sybrand van Haersma Buma, “Wiardus Willem Buma en het geheugen van Friesland”. Sybrand van Haersma Buma schetst in deze biografie het leven van zijn voorvader Wiardus Willem (Wite) Buma tegen de achtergrond van het snel veranderende Friesland van de negentiende eeuw. Wiardus Willem Buma (1802-1873) was jarenlang gedeputeerde en president van het gerechtshof en behoorde tot de rijkste en meest vooraanstaande Friezen van zijn tijd. Daarnaast was hij een gedreven historicus, die de ene na de andere vondst uit het rijke Friese verleden opdiepte.

Reisferhalen fan in seeman

Sneon 28 oktober ferskynt by Wijdemeer 'Sirkelgong de see', in bondel reisferhalen fan Jaap de Jong. De skriuwer is seekapitein en wend om op syn reizen goed om him hinne te sjen. Yn dizze ferhalen siket er hieltyd om it gruttere ferbân achter syn aventoeren. De rêding fan boatflechtelingen is ek it ferhaal fan de kolonisaasje, in oanfarring yn de East-Sineeske See is ek in ferhaal oer de opkomst fan Sina. De ûntwikkelingsproblematyk en klimaatferoaring komme yn byld as er in sleepboat ôfleveret yn Beira. Tichterby hûs makket er in spirituele syktocht lâns de seedyk dy’t yn Harns begjint en yn Hantum einiget, en dy't de fraach by him opkommen docht: ‘wat is hjir eins eigen en wat is frjemd?’ Yn it ferhaal 'To sea or not to sea' ferbynt er syn earste seereizen mei beskôgings oer it seemanskip. It lêste ferhaal fan de bondel, oer de Suderpier in Harns, makket de sirkelgong rûn.

Jaap de Jong waard berne yn 1953 te Balk, dêr’t de Sleattemermar it earste wide wetter wie dat er seach. Hy helle yn 1976 syn skipfeartdiploma foar stjoerman op de fiere seefiskerij yn Urk. Letter bedarre er op coasters. Sûnt 1997 fart er as kapitein op in ferskaat oan lytse seeskippen foar in Nederlânske werf dy’t oeral op de wrâld skippen bout.

Oer de see en seehavens publisearre er al earder in tal boeken. Yn de jierren santich en tachtich publisearre er ek trije dichtbondels.

https://www.wijdemeer.nl/product/jaap-de-jong-sirkelgong-de-see/

De busgeschiedenis van Schiermonnikoog

In 1924 haalde de ondernemende hotelier Sake van der Werff de eerste autobus naar Schiermonnikoog. De busdienst was niet alleen voor zijn hotelgasten, maar ook voor bezoekers van andere hotels, dagjesmensen en eilandbewoners. Twee jaar later al kreeg Van der Werff concurrentie: twee andere hoteliers begonnen (voornamelijk voor hun eigen hotelgasten) gezamenlijk een busdienst. Van der Werff zag deze concurrentie kennelijk al aankomen, want eind 1925 kocht hij de Badweg van de eigenaar van het eiland onder de voorwaarde dat alleen zijn bus op de weg mocht rijden. Het gemeentebestuur en de eilander politie wilden het de concurrerende autobusdiensten echter niet verbieden over deze weg te rijden. Van der Werff trok aan het kortste eind, maar door het overnemen van concurrenten veroverde hij vanaf 1937 toch het monopolie op het Schiermonnikoger busvervoer.

Tot het voorjaar van 1962 bleef het busvervoer op Schiermonnikoog in handen van eilander hoteliers. Na de opening van de nieuwe veerdam in dat jaar ging het openbaar vervoer op het eiland naar elkaar opvolgende streekvervoerbedrijven van de vaste wal. Sedert 2002 is de provincie Fryslân de ov-autoriteit die de concessie verleent.

In 2023 verzorgt ARRIVA het openbaar vervoer op Schiermonnikoog al vijfentwintig jaar, waarvan de laatste tien jaar met volledig elektrische bussen.

Het boek ‘Het openbaar vervoer op Uw eiland waarborgen’ – 100 jaar autobusdiensten op Schiermonnikoog 1924-2024’ beschrijft de 100-jarige eilander autobusgeschiedenis en alles wat daarbij hoort. Naast de geschiedenis van de concessie-verleningen, bevat het ook overzichten van zaken als de routes, kaartjes, tarieven en de gebruikte bussen.

Verschenen: 55 Alde Fryske Tsjerken

Vijfenvijftig monumentale kerken in beeld

Het 50-jarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2020 was voor Gerrit Terpstra aanleiding om alle kerken van de stichting vast te leggen op lino´s. Alleen of met zijn vrouw Tineke bezocht hij alle 55 godshuizen. Hij maakte foto´s, liet het gebouw op zich inwerken en ging vervolgens in zijn atelier aan de slag met een tekening die de basis vormt voor een lino, een afbeelding die wordt uitgesneden uit een stuk linoleum en vervolgens met speciale inkt wordt afgedrukt op aquarelpapier. Van elke kerk maakte Terpstra een serie van twaalf afdrukken, deels met verf ingekleurd in verschillende kleuren.

In het boek ‘55 Alde Fryske Tsjerken’ zijn al deze 55 linosneden opgenomen, inclusief de twaalf afdrukken. Het boek begeleidt een zomerexpositie in de Grote Kerk in Leeuwarden, waar de linosneden – en ander werk van Gerrit Terpstra - te zien zijn.

De band tussen Gerrit Terpstra en de stichting Alde Fryske Tsjerken gaat terug op de tijd dat hij het kerkje van Ginnum huurde als atelier, nadat hij eerder al in de kerk van Sandfirden had gewerkt. Talloze projecten en exposities kwamen daar tot stand. Terpstra liet zich daarbij inspireren door de overtuiging dat de kerk eeuwenlang het hart was en vaak nog is van gemeenschappen van mensen. ,,Tijd en vergankelijkheid hebben mij altijd beziggehouden. Ook al vertoont het gebouw zelf de sporen van de geschiedenis, de kerk hield stand terwijl alles erom heen aan voortdurende veranderingen onderhevig was.´´

Verschenen: BOSWERK – Over het verlies van bomen en bos

In de Broekhuizerlaan in Leersum, de mooiste beukenlaan van Nederland, is op 22 april, de Dag van de Aarde, het eerste exemplaar van BOSWERK van Christiaan Kuitwaard, Jan Kleefstra en Annelies Henstra uitgereikt aan Marjan Minnesma, voorvrouw van Urgenda en voorzitter van de stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan.

Over bomen en bossen zijn boekenkasten vol geschreven en op het wereldwijde web is genoeg informatie te vinden van deskundigen over dit onderwerp. BOSWERK wil echter vooral inspiratie bieden om zélf het natuurwonder te zien, om de ogen te openen voor de opmerkelijke levende wezens die ze zijn en voor alle functies die ze vervullen. Christiaan Kuitwaard doet dat door te schilderen, Jan Kleefstra door te dichten en Annelies Henstra door te schrijven. Het resultaat is een meerstemmig en hoopvol, maar ook waarschuwend eerbetoon aan de schoonheid en de ‘wijsheid’ van het bos.

Boekinfo

 • Auteurs: Annelies Henstra, Jan Kleefstra, Christiaan Kuitwaard
 • Vormgeving: Gert Jan Slagter
 • Omvang 176 blz.
 • Uitvoering: hardcover
 • Prijs € 29,95