Boek oer keunstner Jan Frearks van der Bij

Freed 2 desimber ferskynt it boek “Keunster tusken berop en ropping. Jan Frearks van der Bij 1922-2013”. It wurdt presintearre by de iepening fan in oersjochs-eksposysje fan it wurk fan Van der Bij yn Museum Dr8888. 

Jan Frearks van der Bij (1922-2013) wie foarbeskikt om by syn heit, dy’t hússkilder wie, yn it wurk. It foarútsjoch in libben lang kezinen te striken, noaske him lykwols net: syn talinten leine earne oars. Fan jongs ôf oan tekene en skildere er al. Noch yn de oarlochsjierren slagge er oan in baan as reklametekener. Tegearre mei syn sweager Pier Feddema folge er lessen by Herman Dijkstra yn Grins, dêr’t er yn ’e kunde kaam mei Klaas Koopmans, Jaap Rusticus en Sjoerd Huizinga. Mei har fiven foarmen se de skildersgroep Yn ’e line.

Yn de jierren '50 ûntwurp Van der Bij neist syn baan in grut tal boekomslaggen en mozaiken. Doe't der in ein kaam oan syn wurk by it reklameburo, waard er tekenlearaar. De earste helte fan de jierren santich kaam dêrtroch fan skilderjen net folle. Nei syn pensjoen koe er wer los, en hie er sukses mei tal fan eksposysjes.

Mei de mozaiken, syn boekomslaggen en benammen mei syn lânskippen dêr’t er Fryslân mei typearret, nimt er in wichtich plak yn de Fryske keunsthistoarje yn.

Elske Schotanus nimt yn dit boek de libbensbeskriuwing fan de keunstner foar har rekken, wylst Gitte Brugman de keunst fan Van der Bij yn de kontekst fan syn tiid en syn tiidgenoaten pleatst.

Programma presentatie Piet Oberman-De man en de mythe – 18 november

De presentatie van de biografie van Piet Oberman begint met een inlooppresentatie, die vrij toegankelijk is. Er is dan een  meet&greet met de auteur en zijn mede-onderzoekers, de Dokkumer historicus Warner Banga en Herman Oberman van ‘Oberman NL familiegeschiedenis’. Verder zijn er presentaties van beeldmateriaal en van stukken uit de Oberman-collectie van het Streekargyf Noardeast-Fryslân en kan de bezoeker bij Herman Oberman checken of hij of zij (verre) familie van Piet Oberman is. Intekenaren op het boek kunnen tijdens deze inlooppresentatie hun boek ophalen en laten signeren door de auteur. De inlooppresentatie duurt van 13.00 tot 14.00 uur.

De officiële presentatie begint om 15.30 uur (vanaf 15.00 inloop). Deze is alleen voor genodigden. Het officiële deel van het programma duurt naar schatting tot ongeveer 16.15 uur.

Zowel de inlooppresentatie als de officiële presentatie vinden plaats in De Brouwerij, Koophandel 10, Dokkum. Er is voldoende parkeerplaats aanwezig.

Inlooppresentatie Piet Oberman. De man en de mythe

Vrijdagmiddag 18 november wordt de biografie van de Dokkumer verzetsman en houthandelaar Piet Oberman gepresenteerd. De biografie is geschreven door Hessel de Walle, die eerder al een boek schreef over de deelnemers aan de beroemde Overval op de Blokhuispoort. De presentatie zal plaatsvinden in De Brouwerij in Dokkum, gevestigd in een van de vroegere loodsen van houthandel Oberman.

Voorafgaand aan de officiële presentatie is er een inlooppresentatie, waarbij iedereen welkom is. Er is dan een  meet&greet met auteur Hessel de Walle en zijn mede-onderzoekers, de Dokkumer historicus Warner Banga en Herman Oberman van Oberman NL familiegeschiedenis. Verder zijn er presentaties van beeldmateriaal en van stukken uit de Oberman-collectie van het Streekargyf Noardeast-Fryslân en kan de bezoeker bij Herman Oberman checken of hij of zij (verre) familie van Piet Oberman is. De inlooppresentatie duurt van 13.00 tot 14.00 uur.  

Info inlooppresentatie

Datum: vrijdag 18 november 13.00 – 14.00 uur

Plaats: De Brouwerij, Koophandel 10, 9101 WV Dokkum

Teken in op de biografie van Piet Oberman

Op 18 november verschijnt de biografie van KP-leider Piet Oberman, geschreven door Hessel de Walle.

Piet Oberman is zesendertig jaar oud als hij als Fries KP‑leider op 8 december 1944 zijn mannen voorgaat bij de geslaagde kraak van de Leeuwarder gevangenis. Ze weten zonder bloedvergieten eenenvijftig mensen te bevrijden. Als deze actie achttien jaar later verfilmd wordt en veel publiek trekt, stijgt zijn ster naar grote hoogte. De mythe krijgt gestalte en ontneemt het zicht op de man.

De man Oberman is een man met vele gezichten. Zo is hij een dwarsliggende jongeling, een avonturier, een eenling, een 'fuifnummer', populair bij vrouwen, een snelheidsduivel op de motor en in zijn Amerikaanse sleeën, een bezonnen verzetsleider, geslaagd ondernemer, zeezeiler, echtgenoot en vader van vier zoons. Al deze aspecten komen in deze rijkgeschakeerde en gedegen biografie aan de orde

U kunt nu alvast intekenen op het boek via www.teken-in.nl

Boek over heraldiek gepresenteerd tussen de wapenborden

Vrijdag is in de kerk van Midwolde het boek Goede sier. Over heraldische wapens en hun makers ten doop gehouden. Memorabilia-specialist Hessel de Walle kreeg het eerste exemplaar uit handen van auteur dr. Kees Kuiken.

Heraldiek is in Nederland een vrije kunstvorm, al ligt de kleurige vormtaal ervan al eeuwenlang min of meer vast. Toch is er altijd ruimte geweest voor verrassende ‘inventies’, van het fabelwapen van Karel de Grote – die in werkelijkheid geen wapen voerde – tot het logo van een moderne oliemaatschappij.

Boeken over de vormtaal van heraldische wapens zijn er te kust en te keur, maar veel onderzoek naar de bedenkers ervan en de manier waarop zij te werk gingen, is nog niet gedaan.  Dit boek vult in vijf opstellen deze leemte voor het Nederlandse taalgebied op. Het beschrijft munters en muntheren, zegelsnijders en herauten, maar ook bekende en minder bekende schilders zoals Jan van Scorel, Jacob Colijns en Gerryt Hesman. Er zijn ruim 150 wapenafbeeldingen in kleur opgenomen in het boek.

Kees Kuiken (rechts met rode sjaal) overhandigt het eerste exemplaar aan Hessel de Walle. Foto Reyer Boxem

------------------

Prijswinnaar gratis overnachting bekend

De gratis overnachting in B&B Piet Paaltjens Pastorie, die we verloten onder de intekenaren op het boek Onder Frieslands grauwe hemel gaat naar nummer 34 van de intekenlijst. De prijswinnaar is inmiddels op de hoogte gesteld.

De geschiedenis van ‘t Bildt compleet beschreven

Donderdag 4 november verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer het boek ’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke, een ‘biografie’ van ’t Bildt. Het is een bijgewerkte – en waar nodig verbeterde – combinatie van Kuikens proefschrift Het Bildt is geen eiland (2013, uitverkocht) en het vervolgboek Van Broedertrouw tot Bildtweb (2014). In plaats van het theoretische eerste hoofdstuk van het proefschrift bevat dit boek een kritisch overzicht van wat nu bekend is over ’t Bildt vóór 1398, met de veelzeggende ondertitel: ‘Sporen en dwaalsporen’.

De daaropvolgende hoofdstukken beschrijven de tijd van ‘aanwas, schouten en schikkingen’ (1398-1506), de inrichting van de polder (1505-1555), de groei en bloei van het boerenpatriciaat (1550-1650), de ‘aristocratische graanrepubliek’ van de Van Harens c.s. (1650-1750), Verlichting en democratisering (1748-1851), de eeuw van de Bildtsche Courant (1869-1963) en de tijd van de Bildtse Beweging, inclusief het wel en wee van het Bildts, de Bilkerts en hun Bildtgevoel in de gemeente Waadhoeke.

‘’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke’ bevat naast noten en bijlagen, met onder meer een overzicht van de vindplaatsen van Bildtse bronnen in het archief van Waadhoeke, een uitvoerige bibliografie en naamregister. Het boek is fraai – en gedeeltelijk in kleur – geïllustreerd. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en in de webshop van www.wijdemeer.nl.

Teken in op het boek Onder Frieslands grauwe hemel en win een voorjaarsnacht in de pastorie van Piet Paaltjens!

Wie voor 10 november intekent op het boek Onder Frieslands grauwe hemel François HaverSchmidt/Piet Paaltjens en Foudgum, maakt kans op een gratis overnachting in de 'B&B Piet Paaltjens Pastorie' in Foudgum. Zoals de naam al zegt, is deze idyllische bed & breakfast gevestigd in de pastorie waar François HaverSchmidt (alias Piet Paaltjens) ooit woonde. Om de verschijning van dit bijzondere boek te vieren, bieden we deze unieke ervaring samen met de B&B aan.

Het boek Onder Frieslands grauwe hemel van Johannes Keekstra gaat over de periode dat François HaverSchmidt predikant was in Foudgum. Centraal in het boek staat de tekst  'Mijn eerste gemeente', waarin HaverSchmidt terugkijkt op die tijd in het dorp in het noordoosten van Fryslân.

Het boek kost € 19,90 en verschijnt op 12 november. Intekenen kan via het intekenportal van Uitgeverij Wijdemeer: www.teken-in.nl

De gratis overnachting-met-ontbijt wordt verloot onder alle intekenaren op het boek. De intekenperiode is speciaal voor deze actie verlengd tot 10 november. De winnaar krijgt een tegoedbon ter waarde van één overnachting in de Piet Paaltjens-kamer. Deze tegoedbon kan vanaf 1 maart 2022 worden ingewisseld en is geldig tot 1 november 2022. De uitslag van de verloting wordt op 11 november 2021 bekend gemaakt.

Onderga het dramatische verhaal van Paaltjens van binnenuit en bestel snel!

Boek over schrijfster Nine van der Schaaf

Zondag 13 juni verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer Sheherazade van het neevlig Noorden van Cornelie van Uuden. Het boek beschrijft het levensverhaal van de in een Fries socialistisch milieu opgegroeide schrijfster Nine van der Schaaf (1882-1973).

Met geen andere opleiding dan lagere school en een grote drang tot schrijven vertrekt ze in 1889 als zeventienjarige naar Den Haag om daar als dienstmeisje te werken. Ze biedt haar verhalen tevergeefs aan bij een plaatselijke boekhandel. Haar ‘mevrouw’ geeft haar de gelegenheid een opleiding te volgen voor onderwijzeres, maar omdat er een overschot aan leerkrachten is, vindt ze geen werk in die sector. Ze vertrekt naar Amsterdam waar ze naast huishoudelijk werk via een toelage van een filantroop in de gelegenheid wordt gesteld om te schrijven. Na haar ontdekking door de letterkundige Albert Verwey begint haar leven als schrijfster. Naast een gedichtenbundel publiceerde ze een veertiental prozawerken, waaronder haar autobiografie In de stroom (Van Oorschot 1956).

Haar levensverhaal bestrijkt bijna een eeuw waarin grote sociale veranderingen, literaire ontwikkelingen, politieke omwentelingen en twee wereldoorlogen plaats vinden. Haar politieke betrokkenheid loopt via de SDAP en de CPN naar de Partij van de Arbeid. In de Tweede Wereldoorlog wordt ze lid van de Kultuurkamer, wat haar nog lang zou achtervolgen.

Auteur Cornelie van Uuden (1935) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen. Met de historicus Pieter Stokvis schreef zij onder andere het boek De gezusters van Vloten.

Fryske natoergids oer beammen

Freed 28 maaie ferskynt it fiifde diel yn de rige Fryske natoergidsen fan Sake P. Roodbergen, it diel oer beammen. It doel fan dizze rige is it op in hânsume manier beskikber meitsjen fan aktuele kennis fan de natoer yn Fryslân en it bydragen oan it brûken en fêstlizzen fan de Fryske soartnammen.

De gids bestiet út in yngeande beskriuwing fan de 70 meast foarkommende beammen yn Fryslân en fierder in wiidweidige ynlieding, in register en literatuerlist. As ekstra is in katern mei de tsien moaiste beammen fan Fryslân opnommen mei in QR-koade derby om se maklik fine te kinnen.

  • Sake P. Roodbergen
  • Fryske Natoergids Beammen
  • 224 siden, priis € 12,50 ISBN 978 949 2052 742