De geschiedenis van ‘t Bildt compleet beschreven

Donderdag 4 november verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer het boek ’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke, een ‘biografie’ van ’t Bildt. Het is een bijgewerkte – en waar nodig verbeterde – combinatie van Kuikens proefschrift Het Bildt is geen eiland (2013, uitverkocht) en het vervolgboek Van Broedertrouw tot Bildtweb (2014). In plaats van het theoretische eerste hoofdstuk van het proefschrift bevat dit boek een kritisch overzicht van wat nu bekend is over ’t Bildt vóór 1398, met de veelzeggende ondertitel: ‘Sporen en dwaalsporen’.

De daaropvolgende hoofdstukken beschrijven de tijd van ‘aanwas, schouten en schikkingen’ (1398-1506), de inrichting van de polder (1505-1555), de groei en bloei van het boerenpatriciaat (1550-1650), de ‘aristocratische graanrepubliek’ van de Van Harens c.s. (1650-1750), Verlichting en democratisering (1748-1851), de eeuw van de Bildtsche Courant (1869-1963) en de tijd van de Bildtse Beweging, inclusief het wel en wee van het Bildts, de Bilkerts en hun Bildtgevoel in de gemeente Waadhoeke.

‘’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke’ bevat naast noten en bijlagen, met onder meer een overzicht van de vindplaatsen van Bildtse bronnen in het archief van Waadhoeke, een uitvoerige bibliografie en naamregister. Het boek is fraai – en gedeeltelijk in kleur – geïllustreerd. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en in de webshop van www.wijdemeer.nl.