Verschenen: 55 Alde Fryske Tsjerken

Vijfenvijftig monumentale kerken in beeld

Het 50-jarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2020 was voor Gerrit Terpstra aanleiding om alle kerken van de stichting vast te leggen op lino´s. Alleen of met zijn vrouw Tineke bezocht hij alle 55 godshuizen. Hij maakte foto´s, liet het gebouw op zich inwerken en ging vervolgens in zijn atelier aan de slag met een tekening die de basis vormt voor een lino, een afbeelding die wordt uitgesneden uit een stuk linoleum en vervolgens met speciale inkt wordt afgedrukt op aquarelpapier. Van elke kerk maakte Terpstra een serie van twaalf afdrukken, deels met verf ingekleurd in verschillende kleuren.

In het boek ‘55 Alde Fryske Tsjerken’ zijn al deze 55 linosneden opgenomen, inclusief de twaalf afdrukken. Het boek begeleidt een zomerexpositie in de Grote Kerk in Leeuwarden, waar de linosneden – en ander werk van Gerrit Terpstra – te zien zijn.

De band tussen Gerrit Terpstra en de stichting Alde Fryske Tsjerken gaat terug op de tijd dat hij het kerkje van Ginnum huurde als atelier, nadat hij eerder al in de kerk van Sandfirden had gewerkt. Talloze projecten en exposities kwamen daar tot stand. Terpstra liet zich daarbij inspireren door de overtuiging dat de kerk eeuwenlang het hart was en vaak nog is van gemeenschappen van mensen. ,,Tijd en vergankelijkheid hebben mij altijd beziggehouden. Ook al vertoont het gebouw zelf de sporen van de geschiedenis, de kerk hield stand terwijl alles erom heen aan voortdurende veranderingen onderhevig was.´´