Verschenen: BOSWERK – Over het verlies van bomen en bos

In de Broekhuizerlaan in Leersum, de mooiste beukenlaan van Nederland, is op 22 april, de Dag van de Aarde, het eerste exemplaar van BOSWERK van Christiaan Kuitwaard, Jan Kleefstra en Annelies Henstra uitgereikt aan Marjan Minnesma, voorvrouw van Urgenda en voorzitter van de stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan.

Over bomen en bossen zijn boekenkasten vol geschreven en op het wereldwijde web is genoeg informatie te vinden van deskundigen over dit onderwerp. BOSWERK wil echter vooral inspiratie bieden om zélf het natuurwonder te zien, om de ogen te openen voor de opmerkelijke levende wezens die ze zijn en voor alle functies die ze vervullen. Christiaan Kuitwaard doet dat door te schilderen, Jan Kleefstra door te dichten en Annelies Henstra door te schrijven. Het resultaat is een meerstemmig en hoopvol, maar ook waarschuwend eerbetoon aan de schoonheid en de ‘wijsheid’ van het bos.

Boekinfo

  • Auteurs: Annelies Henstra, Jan Kleefstra, Christiaan Kuitwaard
  • Vormgeving: Gert Jan Slagter
  • Omvang 176 blz.
  • Uitvoering: hardcover
  • Prijs € 29,95