Teken in op het boek Onder Frieslands grauwe hemel en win een voorjaarsnacht in de pastorie van Piet Paaltjens!

Wie voor 10 november intekent op het boek Onder Frieslands grauwe hemel François HaverSchmidt/Piet Paaltjens en Foudgum, maakt kans op een gratis overnachting in de 'B&B Piet Paaltjens Pastorie' in Foudgum. Zoals de naam al zegt, is deze idyllische bed & breakfast gevestigd in de pastorie waar François HaverSchmidt (alias Piet Paaltjens) ooit woonde. Om de verschijning van dit bijzondere boek te vieren, bieden we deze unieke ervaring samen met de B&B aan.

Het boek Onder Frieslands grauwe hemel van Johannes Keekstra gaat over de periode dat François HaverSchmidt predikant was in Foudgum. Centraal in het boek staat de tekst  'Mijn eerste gemeente', waarin HaverSchmidt terugkijkt op die tijd in het dorp in het noordoosten van Fryslân.

Het boek kost € 19,90 en verschijnt op 12 november. Intekenen kan via het intekenportal van Uitgeverij Wijdemeer: www.teken-in.nl

De gratis overnachting-met-ontbijt wordt verloot onder alle intekenaren op het boek. De intekenperiode is speciaal voor deze actie verlengd tot 10 november. De winnaar krijgt een tegoedbon ter waarde van één overnachting in de Piet Paaltjens-kamer. Deze tegoedbon kan vanaf 1 maart 2022 worden ingewisseld en is geldig tot 1 november 2022. De uitslag van de verloting wordt op 11 november 2021 bekend gemaakt.

Onderga het dramatische verhaal van Paaltjens van binnenuit en bestel snel!

Boek over schrijfster Nine van der Schaaf

Zondag 13 juni verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer Sheherazade van het neevlig Noorden van Cornelie van Uuden. Het boek beschrijft het levensverhaal van de in een Fries socialistisch milieu opgegroeide schrijfster Nine van der Schaaf (1882-1973).

Met geen andere opleiding dan lagere school en een grote drang tot schrijven vertrekt ze in 1889 als zeventienjarige naar Den Haag om daar als dienstmeisje te werken. Ze biedt haar verhalen tevergeefs aan bij een plaatselijke boekhandel. Haar ‘mevrouw’ geeft haar de gelegenheid een opleiding te volgen voor onderwijzeres, maar omdat er een overschot aan leerkrachten is, vindt ze geen werk in die sector. Ze vertrekt naar Amsterdam waar ze naast huishoudelijk werk via een toelage van een filantroop in de gelegenheid wordt gesteld om te schrijven. Na haar ontdekking door de letterkundige Albert Verwey begint haar leven als schrijfster. Naast een gedichtenbundel publiceerde ze een veertiental prozawerken, waaronder haar autobiografie In de stroom (Van Oorschot 1956).

Haar levensverhaal bestrijkt bijna een eeuw waarin grote sociale veranderingen, literaire ontwikkelingen, politieke omwentelingen en twee wereldoorlogen plaats vinden. Haar politieke betrokkenheid loopt via de SDAP en de CPN naar de Partij van de Arbeid. In de Tweede Wereldoorlog wordt ze lid van de Kultuurkamer, wat haar nog lang zou achtervolgen.

Auteur Cornelie van Uuden (1935) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen. Met de historicus Pieter Stokvis schreef zij onder andere het boek De gezusters van Vloten.

Fryske natoergids oer beammen

Freed 28 maaie ferskynt it fiifde diel yn de rige Fryske natoergidsen fan Sake P. Roodbergen, it diel oer beammen. It doel fan dizze rige is it op in hânsume manier beskikber meitsjen fan aktuele kennis fan de natoer yn Fryslân en it bydragen oan it brûken en fêstlizzen fan de Fryske soartnammen.

De gids bestiet út in yngeande beskriuwing fan de 70 meast foarkommende beammen yn Fryslân en fierder in wiidweidige ynlieding, in register en literatuerlist. As ekstra is in katern mei de tsien moaiste beammen fan Fryslân opnommen mei in QR-koade derby om se maklik fine te kinnen.

  • Sake P. Roodbergen
  • Fryske Natoergids Beammen
  • 224 siden, priis € 12,50 ISBN 978 949 2052 742

Startschot crowdfundingsactie “Een dier is ook maar een mens” bij Kollumerpomp

Vrijdagochtend 12 maart om 10.30 wordt het startschot gegeven van de crowdfundingsactie voor het boek "Een dier is ook maar een mens" van Eppie Dam en Janine van Zeeland. Journaliste en schrijfster Jantien de Boer, bekend van het boek "Landschapspijn", zal als eerste intekenen en direct haar "tegenprestatie" in ontvangst nemen.

Het boek "Een dier is ook maar een mens" bestaat uit 42 schilderijen van Janine van Zeeland en 42 bijbehorende gedichten van de dichter Eppie Dam. Op de schilderijen staan dieren die Janine van Zeeland vanuit haar atelier in Kollumerpomp kan zien. Weidedieren zoals hazen, reigers, mollen en wilde eenden. Boerderijdieren ook, bij voorkeur pasgeboren.

De gedichten van Eppie Dam geven een diepere lading aan de schilderijen. Hij laat een mol filosoferen, de mug ons een spiegel voorhouden, de haas de mens bezien, het lam zich afvragen wat het leven zal brengen. Alle aspecten van het bestaan komen voorbij, ook die van de strijd, het verval en de dood.

De schilderijen en gedichten doen beide denken aan het werk van de schrijver Anton Koolhaas, chroniqueur van het dierenrijk: een gedeelde literaire liefde die Dam en Van Zeeland vooraf niet van elkaar wisten. Wat hen ook bleek te verbinden is het boerenland rond Kollumerpomp: de dichter is er geboren en getogen, de schilder heeft er haar atelier.

Vanaf 22 mei worden de schilderijen en gedichten geëxposeerd in de Schierstins in Feanwâlden. Gelijk met de opening van de expositie verschijnt het boek.

Zie: https://www.voordekunst.nl/projecten/11749-een-dier-is-ook-maar-een-mens

Intekenactie boek Friese dorpscafés geslaagd

De intekenactie voor het boek Van Spanga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp is geslaagd. De benodigde 200 intekeningen zijn binnen. Het boek zal eind februari verschijnen.

Een aantal cafés uit het boek deed mee aan de intekenactie. Veel intekenaren kozen voor de optie om het boek bij hun favoriete café af te halen.

In het boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn 22 Friese dorpscafés in woord en beeld geportretteerd. In zijn inleiding haalt Joustra Geert Mak aan, die het oude dorpscafé van Jorwert omschreef als 'huiskamer, dorpshuis en theaterzaal in één'. Niet alleen Jorwert had zo'n café: in bijna elk Fries dorp waren de cafés de ontmoetingsplaatsen van het dorp. Een aantal dorpscafés heeft de coronacrisis niet overleefd, maar verbazingwekkend veel hebben het hoofd toch boven water weten te houden. Veel voorzieningen mogen dan verdwenen zijn, het café houdt stand. Vaak als enige nog resterende trefpunt van een kleine gemeenschap.

De 22 geportretteerde dorpscafés zijn: Alde Leie -De drie Gemeenten; Baard - Café Baard; Bakhuizen - Café Licorne; Blauhûs -Café De Freonskip; Boazum -Café De Boazummer Mjitte; Easterein -Café-restaurant Bergsma Easterein; Easterlittens - Herbergh Het Wapen van Friesland; Feanwâldsterwâl - Hotel-eetcafé ’t Dûke-Lûk; Ferwert - Café It Hoekje; Fochteloo - Café ’t Korhoen; Frieschepalen- Ma Kelly’s Muziek Café; Jorwert - Café Het Wapen van Baarderadeel; Makkinga - Café Ús Mem; Mûnein - Café ’t Mounehoekje; Nylân - Eetcafé De Herberch fan Nylân; Oudebildtzijl - Eetcafé Het Graauwe Paard; Paesens-Moddergat - Café De Zwarte Arend; Spanga - Café De Veehandel; Terwispel - Café Spaltenbrêge; Tijnje - Theeschenkerij Ulesprong; Warns - Café-restaurant Op Warns; Waskemeer - Café De Herberg; Makkinga - Café Ús Mem; Oudebildtzijl - Eetcafé Het Graauwe Paard; Paesens-Moddergat - Café De Zwarte Arend; Warns - Café-restaurant Op Warns; Waskemeer - Café De Herberg

De prijs van het boek is € 19,90. Intekenen kan nog tot 15 februari op de intekenpagina van uitgeverij Wijdemeer: www.teken-in.nl. Het boek is ook te krijgen via de boekhandel.

Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé

Wijdemeer is gestart met een intekenactie voor het boek Van Spanga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp. In dit boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn zijn 22 Friese dorpscafés in woord en beeld geportretteerd.

In zijn inleiding haalt Wio Joustra Geert Mak aan, die het oude dorpscafé van Jorwerd omschreef als 'huiskamer, dorpshuis en theaterzaal in één'. Maar niet alleen Jorwert had zo'n café: in bijna elk Fries dorp waren de cafés de ontmoetingsplaatsen van het dorp. Sinds de vroegste tijden wordt er gepraat en gekaart, gefeest en gerouwd.

En toen kwam, aan het begin van deze eeuw, in de dunbevolkte contreien de demografische krimp, vergrijzing en een fikse financiële crisis. En in 2020 kwam de corona-crisis er nog eens overheen.

Een aantal dorpscafés heeft dat niet overleefd, maar verbazingwekkend veel hebben het hoofd toch boven water kunnen houden. De veerkracht van de dorpsbewoners is groot en dat geldt zeker voor de uitbaters van de dorpskroegen. God en de grutters mogen dan verdwenen zijn, het café houdt stand. Vaak als enige nog resterende trefpunt van een kleine gemeenschap.

Het boek verschijnt zodra er 200 intekeningen binnen zijn. De prijs van als hardcover uitgevoerde boek is € 19,90. Een aantal cafés uit het boek is afhaalpunt voor het boek. Welke dat zijn is te zien op de intekenpagina van uitgeverij Wijdemeer  www.teken-in.nl.

Boek over wederopbouwgebouwen

In WEDERZIEN portretteert schrijver Jaap Krol in woord en beeld  vijftig gebouwen uit de wederopbouwperiode die in hun alledaagsheid niet echt opvallen. Ze zijn vooral te vinden in moderne steden, en dan met name in plaatsen als Drachten, Heerenveen, Hoogeveen, Emmen en Delfzijl. Ze kenmerken zich volgens Krol 'soms door logge proporties, dan weer door vertederende lichtheid'.

Reden voor hem om deze huizen, flatjes, fabrieken en loodsen eens voor het voetlicht te brengen en ze te redden van de vergetelheid. Met zijn (quasi-)diepzinnige analysetechniek zet Krol de ogenschijnlijk koude moderniteit neer als een herkenbare, warme wereld.  Steen voor steen, woord voor woord.

Boekinfo:

Titel: Wederzien. Wederopbouw in Noord-Nederland. Vijftig standpunten tegen het voorbijgaan

Tekst en foto's: Jaap Krol

Prijs: € 19,58

Hardcover, full-colour

https://www.wijdemeer.nl/product/jaap-krol-wederzien-wederopbouw-in-noord-nederland-vijftig-standpunten-tegen-het-voorbijgaan/

Boek oer keunstner Rein Halbersma

Freed 18 septimber ferskynt it boek EACHWIID - in oersjoch fan it wurk fan Rein Halbersma. Rein Halbersma (1949) hat yn 40 jier keunstnerskip in oeuvre opboud dat foaral bestiet út oaljeferfskilderijen, akwarellen en wosken inket- en kryttekeningen. Syn wurk is figuratyf en in wjerslach fan de fassinaasjes dy’t er syn libben lang trou bleaun is, benammen Noardeast-Fryslân en syn lânskip. Brede bekendheid hat er krigen troch syn skilderijen fan hynders.

Yn it boek EACHWIID binne sa'n 70 wurken fan him opnaam, mei begeliedende teksten fan skriuwer (en omkesizzer) Jack de Boer.  Tagelyk mei de presintaasje fan it boek wurdt in eksposysje iepene mei wurk fan Halbersma yn Musseum it Fiskerhûske yn Moddergat.

Boekynfo:

Tekst: Jack de Boer
Foarmjouwing: Boudewijn Boer
Utfiering: hardcover, fullcolour, 80 siden ISBN/EAN 978 949 205 268 1, priis € 19,50

Boek over het oude landsdeel Oostergo

Op 18 mei verschijnt het boek Oostergo van sociaalgeograaf Hans Koppen. Het is het eerste deel uit de serie ‘Friese landsdelen’. Het boek gaat over de geschiedenis en de betekenis van het oude landsdeel Oostergo. Hoewel het landschap centraal staat, gaat het ook over de inwoners van Oostergo. Over hun verleden en over hun leven nu, over wie ze zijn en wat voor werk ze doen.

Het verhaal is gekoppeld aan concrete locaties: plekken met een interessant verleden en gebieden waar iets bijzonders te zien is. Tegelijk kijkt het boek ook verder dan naar het hier en nu; het geeft verklaringen en achtergronden en het schetst het landsdeel tegen de achtergrond van Fryslân, Nederland en Europa.

Het boek is uitgebreid geïllustreerd met foto’s, kaarten en tekeningen.

Link: https://www.wijdemeer.nl/product/hans-koppen-oostergo-friese-landsdelen/

Boek van twee kunstenaars over de verdwijnende biodiversiteit in Friesland

Volgens dichter Jan Kleefstra en kunstenaar Christiaan Kuitwaard betalen het landschap en de natuur de prijs voor het feit dat ons dichtbevolkte land een van de grootse landbouwexporteurs ter wereld  is. Van alle landen in Europa is in Nederland de biodiversiteit het laagst. In het boek Veldwerk. Over het verdwijnen van de biodiversiteit in Friesland komen betrokken mensen aan het woord, die dit probleem vanuit hun eigen expertise belichten. Van vertegenwoordigers van de zuivelindustrie en LTO  tot wetenschappers en boeren. Daarnaast bevat het boek teksten en aquarellen van de initiatiefnemers Kleefstra en Kuitwaard, die gedurende een jaar op diverse locaties in Fryslân ter plekke in de openlucht zijn gemaakt. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken met hun boodschap kost het boek slechts  €14,99. Het is te koop in de boekhandel en de webshop van Uitgeverij Wijdemeer.

Omslaf VELDWERK

Boekspecificaties

Omvang: 88 pagina’s
Uitvoering: hardcover, fullcolour
Formaat: 29 x 21,5 cm liggend
Boekverzorging: Gert Jan Slagter
Prijs € 14,99