Vooraankondiging: Boek Sybrand Buma over zijn voorvader W.W. Buma

Op zaterdag 25 november 2023 verschijnt: Sybrand van Haersma Buma, “Wiardus Willem Buma en het geheugen van Friesland”. Sybrand van Haersma Buma schetst in deze biografie het leven van zijn voorvader Wiardus Willem (Wite) Buma tegen de achtergrond van het snel veranderende Friesland van de negentiende eeuw. Wiardus Willem Buma (1802-1873) was jarenlang gedeputeerde en president van het gerechtshof en behoorde tot de rijkste en meest vooraanstaande Friezen van zijn tijd. Daarnaast was hij een gedreven historicus, die de ene na de andere vondst uit het rijke Friese verleden opdiepte.

Reisferhalen fan in seeman

Sneon 28 oktober ferskynt by Wijdemeer 'Sirkelgong de see', in bondel reisferhalen fan Jaap de Jong. De skriuwer is seekapitein en wend om op syn reizen goed om him hinne te sjen. Yn dizze ferhalen siket er hieltyd om it gruttere ferbân achter syn aventoeren. De rêding fan boatflechtelingen is ek it ferhaal fan de kolonisaasje, in oanfarring yn de East-Sineeske See is ek in ferhaal oer de opkomst fan Sina. De ûntwikkelingsproblematyk en klimaatferoaring komme yn byld as er in sleepboat ôfleveret yn Beira. Tichterby hûs makket er in spirituele syktocht lâns de seedyk dy’t yn Harns begjint en yn Hantum einiget, en dy't de fraach by him opkommen docht: ‘wat is hjir eins eigen en wat is frjemd?’ Yn it ferhaal 'To sea or not to sea' ferbynt er syn earste seereizen mei beskôgings oer it seemanskip. It lêste ferhaal fan de bondel, oer de Suderpier in Harns, makket de sirkelgong rûn.

Jaap de Jong waard berne yn 1953 te Balk, dêr’t de Sleattemermar it earste wide wetter wie dat er seach. Hy helle yn 1976 syn skipfeartdiploma foar stjoerman op de fiere seefiskerij yn Urk. Letter bedarre er op coasters. Sûnt 1997 fart er as kapitein op in ferskaat oan lytse seeskippen foar in Nederlânske werf dy’t oeral op de wrâld skippen bout.

Oer de see en seehavens publisearre er al earder in tal boeken. Yn de jierren santich en tachtich publisearre er ek trije dichtbondels.

https://www.wijdemeer.nl/product/jaap-de-jong-sirkelgong-de-see/

De busgeschiedenis van Schiermonnikoog

In 1924 haalde de ondernemende hotelier Sake van der Werff de eerste autobus naar Schiermonnikoog. De busdienst was niet alleen voor zijn hotelgasten, maar ook voor bezoekers van andere hotels, dagjesmensen en eilandbewoners. Twee jaar later al kreeg Van der Werff concurrentie: twee andere hoteliers begonnen (voornamelijk voor hun eigen hotelgasten) gezamenlijk een busdienst. Van der Werff zag deze concurrentie kennelijk al aankomen, want eind 1925 kocht hij de Badweg van de eigenaar van het eiland onder de voorwaarde dat alleen zijn bus op de weg mocht rijden. Het gemeentebestuur en de eilander politie wilden het de concurrerende autobusdiensten echter niet verbieden over deze weg te rijden. Van der Werff trok aan het kortste eind, maar door het overnemen van concurrenten veroverde hij vanaf 1937 toch het monopolie op het Schiermonnikoger busvervoer.

Tot het voorjaar van 1962 bleef het busvervoer op Schiermonnikoog in handen van eilander hoteliers. Na de opening van de nieuwe veerdam in dat jaar ging het openbaar vervoer op het eiland naar elkaar opvolgende streekvervoerbedrijven van de vaste wal. Sedert 2002 is de provincie Fryslân de ov-autoriteit die de concessie verleent.

In 2023 verzorgt ARRIVA het openbaar vervoer op Schiermonnikoog al vijfentwintig jaar, waarvan de laatste tien jaar met volledig elektrische bussen.

Het boek ‘Het openbaar vervoer op Uw eiland waarborgen’ – 100 jaar autobusdiensten op Schiermonnikoog 1924-2024’ beschrijft de 100-jarige eilander autobusgeschiedenis en alles wat daarbij hoort. Naast de geschiedenis van de concessie-verleningen, bevat het ook overzichten van zaken als de routes, kaartjes, tarieven en de gebruikte bussen.

Verschenen: 55 Alde Fryske Tsjerken

Vijfenvijftig monumentale kerken in beeld

Het 50-jarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2020 was voor Gerrit Terpstra aanleiding om alle kerken van de stichting vast te leggen op lino´s. Alleen of met zijn vrouw Tineke bezocht hij alle 55 godshuizen. Hij maakte foto´s, liet het gebouw op zich inwerken en ging vervolgens in zijn atelier aan de slag met een tekening die de basis vormt voor een lino, een afbeelding die wordt uitgesneden uit een stuk linoleum en vervolgens met speciale inkt wordt afgedrukt op aquarelpapier. Van elke kerk maakte Terpstra een serie van twaalf afdrukken, deels met verf ingekleurd in verschillende kleuren.

In het boek ‘55 Alde Fryske Tsjerken’ zijn al deze 55 linosneden opgenomen, inclusief de twaalf afdrukken. Het boek begeleidt een zomerexpositie in de Grote Kerk in Leeuwarden, waar de linosneden – en ander werk van Gerrit Terpstra - te zien zijn.

De band tussen Gerrit Terpstra en de stichting Alde Fryske Tsjerken gaat terug op de tijd dat hij het kerkje van Ginnum huurde als atelier, nadat hij eerder al in de kerk van Sandfirden had gewerkt. Talloze projecten en exposities kwamen daar tot stand. Terpstra liet zich daarbij inspireren door de overtuiging dat de kerk eeuwenlang het hart was en vaak nog is van gemeenschappen van mensen. ,,Tijd en vergankelijkheid hebben mij altijd beziggehouden. Ook al vertoont het gebouw zelf de sporen van de geschiedenis, de kerk hield stand terwijl alles erom heen aan voortdurende veranderingen onderhevig was.´´

Verschenen: BOSWERK – Over het verlies van bomen en bos

In de Broekhuizerlaan in Leersum, de mooiste beukenlaan van Nederland, is op 22 april, de Dag van de Aarde, het eerste exemplaar van BOSWERK van Christiaan Kuitwaard, Jan Kleefstra en Annelies Henstra uitgereikt aan Marjan Minnesma, voorvrouw van Urgenda en voorzitter van de stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan.

Over bomen en bossen zijn boekenkasten vol geschreven en op het wereldwijde web is genoeg informatie te vinden van deskundigen over dit onderwerp. BOSWERK wil echter vooral inspiratie bieden om zélf het natuurwonder te zien, om de ogen te openen voor de opmerkelijke levende wezens die ze zijn en voor alle functies die ze vervullen. Christiaan Kuitwaard doet dat door te schilderen, Jan Kleefstra door te dichten en Annelies Henstra door te schrijven. Het resultaat is een meerstemmig en hoopvol, maar ook waarschuwend eerbetoon aan de schoonheid en de ‘wijsheid’ van het bos.

Boekinfo

  • Auteurs: Annelies Henstra, Jan Kleefstra, Christiaan Kuitwaard
  • Vormgeving: Gert Jan Slagter
  • Omvang 176 blz.
  • Uitvoering: hardcover
  • Prijs € 29,95

Boek oer keunstner Jan Frearks van der Bij

Freed 2 desimber ferskynt it boek “Keunster tusken berop en ropping. Jan Frearks van der Bij 1922-2013”. It wurdt presintearre by de iepening fan in oersjochs-eksposysje fan it wurk fan Van der Bij yn Museum Dr8888. 

Jan Frearks van der Bij (1922-2013) wie foarbeskikt om by syn heit, dy’t hússkilder wie, yn it wurk. It foarútsjoch in libben lang kezinen te striken, noaske him lykwols net: syn talinten leine earne oars. Fan jongs ôf oan tekene en skildere er al. Noch yn de oarlochsjierren slagge er oan in baan as reklametekener. Tegearre mei syn sweager Pier Feddema folge er lessen by Herman Dijkstra yn Grins, dêr’t er yn ’e kunde kaam mei Klaas Koopmans, Jaap Rusticus en Sjoerd Huizinga. Mei har fiven foarmen se de skildersgroep Yn ’e line.

Yn de jierren '50 ûntwurp Van der Bij neist syn baan in grut tal boekomslaggen en mozaiken. Doe't der in ein kaam oan syn wurk by it reklameburo, waard er tekenlearaar. De earste helte fan de jierren santich kaam dêrtroch fan skilderjen net folle. Nei syn pensjoen koe er wer los, en hie er sukses mei tal fan eksposysjes.

Mei de mozaiken, syn boekomslaggen en benammen mei syn lânskippen dêr’t er Fryslân mei typearret, nimt er in wichtich plak yn de Fryske keunsthistoarje yn.

Elske Schotanus nimt yn dit boek de libbensbeskriuwing fan de keunstner foar har rekken, wylst Gitte Brugman de keunst fan Van der Bij yn de kontekst fan syn tiid en syn tiidgenoaten pleatst.

Programma presentatie Piet Oberman-De man en de mythe – 18 november

De presentatie van de biografie van Piet Oberman begint met een inlooppresentatie, die vrij toegankelijk is. Er is dan een  meet&greet met de auteur en zijn mede-onderzoekers, de Dokkumer historicus Warner Banga en Herman Oberman van ‘Oberman NL familiegeschiedenis’. Verder zijn er presentaties van beeldmateriaal en van stukken uit de Oberman-collectie van het Streekargyf Noardeast-Fryslân en kan de bezoeker bij Herman Oberman checken of hij of zij (verre) familie van Piet Oberman is. Intekenaren op het boek kunnen tijdens deze inlooppresentatie hun boek ophalen en laten signeren door de auteur. De inlooppresentatie duurt van 13.00 tot 14.00 uur.

De officiële presentatie begint om 15.30 uur (vanaf 15.00 inloop). Deze is alleen voor genodigden. Het officiële deel van het programma duurt naar schatting tot ongeveer 16.15 uur.

Zowel de inlooppresentatie als de officiële presentatie vinden plaats in De Brouwerij, Koophandel 10, Dokkum. Er is voldoende parkeerplaats aanwezig.

Inlooppresentatie Piet Oberman. De man en de mythe

Vrijdagmiddag 18 november wordt de biografie van de Dokkumer verzetsman en houthandelaar Piet Oberman gepresenteerd. De biografie is geschreven door Hessel de Walle, die eerder al een boek schreef over de deelnemers aan de beroemde Overval op de Blokhuispoort. De presentatie zal plaatsvinden in De Brouwerij in Dokkum, gevestigd in een van de vroegere loodsen van houthandel Oberman.

Voorafgaand aan de officiële presentatie is er een inlooppresentatie, waarbij iedereen welkom is. Er is dan een  meet&greet met auteur Hessel de Walle en zijn mede-onderzoekers, de Dokkumer historicus Warner Banga en Herman Oberman van Oberman NL familiegeschiedenis. Verder zijn er presentaties van beeldmateriaal en van stukken uit de Oberman-collectie van het Streekargyf Noardeast-Fryslân en kan de bezoeker bij Herman Oberman checken of hij of zij (verre) familie van Piet Oberman is. De inlooppresentatie duurt van 13.00 tot 14.00 uur.  

Info inlooppresentatie

Datum: vrijdag 18 november 13.00 – 14.00 uur

Plaats: De Brouwerij, Koophandel 10, 9101 WV Dokkum

Teken in op de biografie van Piet Oberman

Op 18 november verschijnt de biografie van KP-leider Piet Oberman, geschreven door Hessel de Walle.

Piet Oberman is zesendertig jaar oud als hij als Fries KP‑leider op 8 december 1944 zijn mannen voorgaat bij de geslaagde kraak van de Leeuwarder gevangenis. Ze weten zonder bloedvergieten eenenvijftig mensen te bevrijden. Als deze actie achttien jaar later verfilmd wordt en veel publiek trekt, stijgt zijn ster naar grote hoogte. De mythe krijgt gestalte en ontneemt het zicht op de man.

De man Oberman is een man met vele gezichten. Zo is hij een dwarsliggende jongeling, een avonturier, een eenling, een 'fuifnummer', populair bij vrouwen, een snelheidsduivel op de motor en in zijn Amerikaanse sleeën, een bezonnen verzetsleider, geslaagd ondernemer, zeezeiler, echtgenoot en vader van vier zoons. Al deze aspecten komen in deze rijkgeschakeerde en gedegen biografie aan de orde

U kunt nu alvast intekenen op het boek via www.teken-in.nl

Boek over heraldiek gepresenteerd tussen de wapenborden

Vrijdag is in de kerk van Midwolde het boek Goede sier. Over heraldische wapens en hun makers ten doop gehouden. Memorabilia-specialist Hessel de Walle kreeg het eerste exemplaar uit handen van auteur dr. Kees Kuiken.

Heraldiek is in Nederland een vrije kunstvorm, al ligt de kleurige vormtaal ervan al eeuwenlang min of meer vast. Toch is er altijd ruimte geweest voor verrassende ‘inventies’, van het fabelwapen van Karel de Grote – die in werkelijkheid geen wapen voerde – tot het logo van een moderne oliemaatschappij.

Boeken over de vormtaal van heraldische wapens zijn er te kust en te keur, maar veel onderzoek naar de bedenkers ervan en de manier waarop zij te werk gingen, is nog niet gedaan.  Dit boek vult in vijf opstellen deze leemte voor het Nederlandse taalgebied op. Het beschrijft munters en muntheren, zegelsnijders en herauten, maar ook bekende en minder bekende schilders zoals Jan van Scorel, Jacob Colijns en Gerryt Hesman. Er zijn ruim 150 wapenafbeeldingen in kleur opgenomen in het boek.

Kees Kuiken (rechts met rode sjaal) overhandigt het eerste exemplaar aan Hessel de Walle. Foto Reyer Boxem

------------------