Ferskynd: Boeken en bern fan Jant van der Weg

Op 31 oktober is ferskynd: “Boeken en bern”, in samling fan artikels fan Jant van der Weg, dy’t dit jier 75 jier wurdt, oer berne- en jongereinliteratuer. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.