Boek over de Ee en het Dokkumer Grootdiep

Donderdag 19 juni verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer “Het boek van de Ee” van Erik Betten. Aan de hand van onderwerpen als het ontstaan van de Ee, de ontwikkeling van de zijlen en de dijken, de rol als waterweg en bedrijvigheid op en aan de Ee/Grootdiep, en van meer dan honderd illustraties en kaarten, schetst het boek een beeld van deze bijzonder waterweg.

Het eerste hoofdstuk gaat over het ontstaan van de Dokkumer Ee. Een fascinerende geschiedenis van natuurlijke processen en menselijk ingrijpen, soms bedoeld, soms onbedoeld. Het tweede hoofdstuk laat aan de hand van een tocht van Leeuwarden naar Dokkumer Nieuwe Zijlen zien wat er aan steden, dorpen, monumenten en landschappelijke elementen te ontdekken valt. Het derde hoofdstuk gaat dieper in op de rollen die de Dokkumer Ee in het verleden vervulde. Als economische levensader, als verbindingsas, als fysieke scheiding tussen landschappen, bestuurlijke eenheden en mentaliteiten. Hoofdstuk vier wijst concreet aan hoe op en rond de Ee de industrie en handel heeft gebloeid, maar ook hoe de grillige wereldeconomie haar sporen heeft getrokken in bebouwing, landschap en lokale geschiedenis. In zijtakken wordt ingegaan op de Dokkumer Ee in bevroren toestand, de Ee in de beeldende kunst, de manier waarop de rivier in de literatuur aan bod komt, en de natuur in en om de Ee. Tot slot schetst de auteur de mogelijke toekomst van de Dokkumer Ee en het Grootdiep, maar belangrijker nog, de manier waarop het aloude systeem van waterverbindingen in Noordoost-Fryslân, het oude Oostergo, hersteld kan worden. De vergelijking met de menselijke bloedsomloop dringt zich daarbij onweerstaanbaar op. De Dokkumer Ee is eeuwenlang de slagader van de streek geweest, gevoed en voedend voor de dertig opvaarten die in alle richtingen dorpen en buurtschappen met de wijde wereld verbonden. Die aders zijn in veel gevallen in de tweede helft van de vorige eeuw afgesloten. Maar ze liggen er nog altijd, wachtend op een nieuwe betekenis.

Het boek is bedoeld als landschapsbiografie, een manier om de schat aan kennis en inzichten die in verschillende disciplines beschikbaar is over de Dokkumer Ee op een samenhangende manier te ontsluiten. In de hoop dat het ook als vertrekpunt voor verdere studie kan dienen, is met een notenapparaat, een literatuurlijst en een index op plaatsnamen een zo gemakkelijk mogelijke toegang nagestreefd.

Auteur Erik Betten is journalist en historicus. Hij schreef onder andere Kloosters in Friesland, Reisgids Friese Elfsteden en De Fries, op zoek naar de Friese identiteit.

Het boek kost € 25,00 en is vanaf vrijdag 20 juni te koop in de (internet-)boekhandel en de webshop van de uitgeverij.