Geschiedenis van de haven van Harlingen te boek

Liefhebbers en bezoekers van Harlingen opgelet!!!

Deze week, nog net voor de komst van de Tall Ships, verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer De geschiedenis van de haven van Harlingen. Zeevaartdeskundige Jaap de Jong geeft in dit rijk geïllustreerde boekje een beknopt en overzichtelijk beeld van de geschiedenis en de achtergronden van de Harlinger haven, vanaf het ontstaan in de vroege middeleeuwen tot aan deze tijd. Ook de ontwikkeling van de fameuze zeezwembaden komt kort aan de orde.

Harlingen heeft een handels- en industriehaven, visserijhaven, veer- én recreatiehaven.  Daarbij heeft deze veelzijdige, en enige zeehaven van Friesland een rijke geschiedenis met meerdere ups en downs. Het eerste hoogtepunt zien we omstreeks 1500, op het eind van de woelige strijd tussen Schieringers en Vetkopers. De veiligheid die de beschermde stad met zijn blokhuis bood, zorgde toen voor de eerste groeistuip. Na de Opstand tegen de Spanjaarden (1648) begon een tweede periode van bloei door het opleven van de handel in de Noordelijke Nederlanden. In deze periode is de stad zetel van de Friese Admiraliteit. Een derde groeiperiode vindt plaats tijdens de industrialisatie, die na de Franse bezetting (1813) op gang kwam.

Jaap de Jong schetst deze geschiedenis in kort bestek, met behulp van verhelderend kaartmateriaal en veel illustraties. De tekst verscheen voor een groot deel eerder in het Fries in het boek Seehavens en havenstêden, dat in 2013 bij Wijdemeer verscheen. De vertaling uit het Fries is van Sjoerd van Meteren. Het boekje kost maar € 9,95 en is een handzame gids bij een verkenningstocht door haven en stad.