Lezingen Alphons Katan

Binnenkort geeft Alphons Katan een tweetal lezingen over zijn boek ‘Slagboom tussen dood en leven’. Data en locaties na de klik.

Op dinsdag 11 februari is hij te gast bij Christenen voor Israël

Locatie: Israël-centrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk.

Aanvang: vanaf 17.30 uur

Deze lezing vormt een onderdeel van de ‘Israël-cursus’

Kijk voor meer informatie op: www.christenenvoorisrael.nl/cursus

Dinsdag 18 februari

Lezing voor het Genootschap Nederland Israël, afdeling Leeuwarden i.s.m. het dr. Fuks Studiecentrum

Aanvang: 19.30-21.30 uur

Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden

Meer informatie: www.gnileeuwarden.nl