De Friese Elfkerkentocht

Op 8 januari is het boek De Friese Elfkerkentocht / The Frisian Eleven Churches Tour / Die friesische Elfkirchentour verschenen. Het eerste exemplaar werd aan geboden aan gedeputeerde Johannes Kramer.

Kerkendeskundige Justin Kroesen beschrijft in dit drietalige boek elf karakteristieke Friese kerken met een gaaf bewaard gebleven protestants interieur. Het gaat om de kerken van Aldtsjerk, Buitenpost, Hegebeintum, Huizum, Marssum, Sexbierum, Kimswerd, Wommels, Easterlittens, Mantgum en Weidum. Het boek is een co-productie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en Uitgeverij Wijdemeer.

Over de auteur
Prof. dr. Justin Kroesen (1975) is gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van het christendom, met name tijdens de  middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Hij werkte vijftien jaar aan de  theologische faculteit van de universiteit Groningen en is sinds 2016 als cultuurhistoricus werkzaam aan de universiteit van Bergen (Noorwegen).