Boek over het oude landsdeel Oostergo

Op 18 mei verschijnt het boek Oostergo van sociaalgeograaf Hans Koppen. Het is het eerste deel uit de serie ‘Friese landsdelen’. Het boek gaat over de geschiedenis en de betekenis van het oude landsdeel Oostergo. Hoewel het landschap centraal staat, gaat het ook over de inwoners van Oostergo. Over hun verleden en over hun leven nu, over wie ze zijn en wat voor werk ze doen.

Het verhaal is gekoppeld aan concrete locaties: plekken met een interessant verleden en gebieden waar iets bijzonders te zien is. Tegelijk kijkt het boek ook verder dan naar het hier en nu; het geeft verklaringen en achtergronden en het schetst het landsdeel tegen de achtergrond van Fryslân, Nederland en Europa.

Het boek is uitgebreid geïllustreerd met foto’s, kaarten en tekeningen.

Link: https://www.wijdemeer.nl/product/hans-koppen-oostergo-friese-landsdelen/