Symposium “Een meelijwekkend volk?”

vrijdagmiddag 16 maart vindt op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé te Leeuwarden het symposium ‘Een meelijwekkend volk?’ plaats. Historicus Jona Lendering en anglist/frisist Rolf Bremmer behandelen de vraag of de oude Friezen inderdaad een meelijwekkend volk waren, zoals Plinius beweerde. Ze lichten toe hoe eerst door de Grieken en Romeinen en na hen door Angelsaksische zendelingen als Bonifatius en Willibrord, werd gekeken naar onze woeste kustlanden en hun barbaarse bewoners.

Aanleiding voor het symposium is de verschijning van het gelijknamige boek, een omvangrijke bloemlezing van André Looijenga, Anne Popkema en Bouke Slofstra met Friese en Nederlandse vertalingen van citaten over Friezen en hun woongebied uit de oudheid en vroege middeleeuwen.

Het symposium wordt geleid door historicus/journalist Erik Betten.

Tsead Bruinja leest een gedicht voor dat hij naar aanleiding van het boek heeft geschreven.

Evenement: symposium “Een meelijwekkend volk?”

Datum en tijd: vrijdag 16 maart, 15.30 (15.00 deuren open) ­– 17.00 uur

Locatie: Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Toegangsprijs: €5 (leerlingen en ouders gratis)

Organisatie: Uitgeverij Wijdemeer / Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Voor meer informatie: Louw Dijkstra (Uitgeverij Wijdemeer) 058 700 9714