Reservearje no ‘EACHWIID’ fan Rein Halbersma

Freed 24 jannewaris iepenet in eksposysje mei wurk fan Rein Halbersma yn Museum Dokkum. Yn septimber ferskynt by Wijdemeer in boek oer syn wurk. Jo kinne it boek reservearje fia www.teken-in.nl