Op komst: Fryske natoergids: Deiflinters en libellen

Op 30 april ferskynt: DEIFLINTERS EN LIBELLEN – FRYSKE NATOERGIDS

Rynsk yllustrearre natoergids Deiflinters en libellen fan Sake P. Roodbergen

Deiflinters en libellen
Fryske natoergids

• alle deiflinters en libellen dy’t yn ús lân foarkomme 
• foto’s fan de imago’s fan alle soarten
• alle wichtige skaaimerken
• beskriuwings fan de libbenssyklus 
• de wichtichste gedrachskomponinten
• kombinearre Yndeks mei alle nammen: de Fryske, Hollânske en wittenskiplike
• alle wichtige boeken oer de beide groepen yn gronologyske folchoarder

224 siden, fullcolour 

sjoch yn de webshop.