Intekenactie voor eerbetoon aan het Friese dorpscafé

Wijdemeer is gestart met een intekenactie voor het boek Van Spanga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp. In dit boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn zijn 22 Friese dorpscafés in woord en beeld geportretteerd.

In zijn inleiding haalt Wio Joustra Geert Mak aan, die het oude dorpscafé van Jorwerd omschreef als ‘huiskamer, dorpshuis en theaterzaal in één’. Maar niet alleen Jorwert had zo’n café: in bijna elk Fries dorp waren de cafés de ontmoetingsplaatsen van het dorp. Sinds de vroegste tijden wordt er gepraat en gekaart, gefeest en gerouwd.

En toen kwam, aan het begin van deze eeuw, in de dunbevolkte contreien de demografische krimp, vergrijzing en een fikse financiële crisis. En in 2020 kwam de corona-crisis er nog eens overheen.

Een aantal dorpscafés heeft dat niet overleefd, maar verbazingwekkend veel hebben het hoofd toch boven water kunnen houden. De veerkracht van de dorpsbewoners is groot en dat geldt zeker voor de uitbaters van de dorpskroegen. God en de grutters mogen dan verdwenen zijn, het café houdt stand. Vaak als enige nog resterende trefpunt van een kleine gemeenschap.

Het boek verschijnt zodra er 200 intekeningen binnen zijn. De prijs van als hardcover uitgevoerde boek is € 19,90. Een aantal cafés uit het boek is afhaalpunt voor het boek. Welke dat zijn is te zien op de intekenpagina van uitgeverij Wijdemeer  www.teken-in.nl.