De opkomst en bloei van het Friese nationalisme

Vrijdag 21 november is bij uitgeverij Wijdemeer het boek ‘Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875’ van P.H. Breuker verschenen. Het boek gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Friese nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875, een periode met een van de grootste verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen die de westerse wereld heeft gekend. Het is gebaseerd op nieuw onderzoek en het leidt tot een nieuwe visie op dit ontstaan.

Zoals elders ontstond het nationalisme in de periode tussen ruwweg 1740 en 1875 en kwam het toen ook tot bloei. Friesland volgt vanaf het begin de internationale ontwikkelingen in West-Europa. Het boek laat zien hoe die ontwikkelingen in deze provincie vorm kregen. Dat deden ze op de terreinen van recht, geschiedenis, taal en volksaard in instituties, bewegingen en personen.
De invloed van de bewuste periode op het denken in later tijd is nog steeds groot. Er is dan ook veel in het boek dat zal herinneren aan parallellen in eigen tijd. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar de patronen in keuzes en achtergronden zijn niet zoveel veranderd. Er zijn uiteraard ook belangrijke verschillen, bijvoorbeeld in de verschuiving van emancipatie als drijvende kracht naar het doen gelden van rechten.

Ph. H. Breuker werkte bij de Fryske Akademy en was bijzonder en gewoon hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam.