Ferskynd: “Ljip en aai yn hert en holle” fan Pieter Breuker

Ferskynd:  Pieter Breuker, Ljip en aai yn hert en holle – Aaisykjen as folkssport, fêstlein yn wurden en bylden.

Yn it boek Ljip en aai yn hert en holle fan Pieter Breuker steane de ljip, syn aai en it aaisykjen sintraal. De skriuwer hat foar syn ûnderwerp trije ynfalshoeken keazen: it gefoel (hert), de ferwurking dêrfan yn wurden en bylden (holle) en it aaisykjen sels. Mei-inoar binne goed 100 skilderijen, tekeningen, oare yllustraasjes en (fragminten fan) gedichten en ferhalen oer de ljip en it aaisykjen opnommen.

De opkomst en bloei van het Friese nationalisme

Vrijdag 21 november is bij uitgeverij Wijdemeer het boek 'Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875' van P.H. Breuker verschenen. Het boek gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Friese nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875, een periode met een van de grootste verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen die de westerse wereld heeft gekend. Het is gebaseerd op nieuw onderzoek en het leidt tot een nieuwe visie op dit ontstaan.

Boek over Het Bildt in de twintigste eeuw

Donderdag 20 november verschijnt het boek "Van Broedertrouw  tot Bildtweb. De Friese gemeente Het Bildt in de lange twintigste eeuw" van Kees Kuiken. Het is een kleurig drieluik van 125 jaar geschiedenis van een eigenzinnige plattelandsgemeente aan de Friese Waddenkust.
Het boek begint met de ‘golf van onrust’ die vanaf de jaren 1880 de maatschappelijke verhoudingen in Het Bildt, Friesland, Nederland en Europa voorgoed veranderde en eindigt met de golf van digitalisering en schaalvergroting die een eeuw later over de wereld spoelde en het einde inluidde van de plattelandsgemeente in zijn oude, vertrouwde vorm.

Ferskynd: Boeken en bern fan Jant van der Weg

Op 31 oktober is ferskynd: "Boeken en bern", in samling fan artikels fan Jant van der Weg, dy’t dit jier 75 jier wurdt, oer berne- en jongereinliteratuer. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Ferskynd: nije bondel fan Jan Kooistra

Nije bondel fan Jan Kooistra

Krekt ferskynd: "Blues fan 'e sângrûn", nije bondel fan Jan Kooistra, 15 jier nei syn lêste bondel "Gershipper." Bekende en nije tema's yn in sobere styl. Hardcover, 64 siden, priis € 15,00

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Geschiedenis van de haven van Harlingen te boek

Liefhebbers en bezoekers van Harlingen opgelet!!!

Deze week, nog net voor de komst van de Tall Ships, verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer De geschiedenis van de haven van Harlingen. Zeevaartdeskundige Jaap de Jong geeft in dit rijk geïllustreerde boekje een beknopt en overzichtelijk beeld van de geschiedenis en de achtergronden van de Harlinger haven, vanaf het ontstaan in de vroege middeleeuwen tot aan deze tijd. Ook de ontwikkeling van de fameuze zeezwembaden komt kort aan de orde.

Boek over de Ee en het Dokkumer Grootdiep

Donderdag 19 juni verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer “Het boek van de Ee” van Erik Betten. Aan de hand van onderwerpen als het ontstaan van de Ee, de ontwikkeling van de zijlen en de dijken, de rol als waterweg en bedrijvigheid op en aan de Ee/Grootdiep, en van meer dan honderd illustraties en kaarten, schetst het boek een beeld van deze bijzonder waterweg.