Vellenga - Fyn en grou. Een leven in de politiek

 Politicus en bestuurder Jakob Tiede Vellenga (1920 - 2012) dankte zijn bekendheid vooral aan zijn wethouderschap in Leeuwarden, maar was ook lid van Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Daarnaast had hij ook nog allerlei andere functies, zoals predikant, ambtenaar van de burgerlijke stand en journalist. Hij werkte samen met zoon Harry aan deze memoires tot aan zijn dood op 20 september 2012. Het manuscript was toen grotendeels voltooid.

Het levensverhaal van Vellenga biedt inzicht in de gang van zaken rond belangwekkende historische gebeurtenissen zoals de oprichting van de PvdA, het aantreden van het kabinet-Den Uyl, Kneppelfreed en de verwoestende stedenbouwkundige plannen in Leeuwarden in de zeventiger jaren (die in belangrijke mate door zijn toedoen op het nippertje werden voorkomen). Het geeft ook een beeld van een man uit een streng gelovig eenvoudig milieu met veel kwaliteiten op allerlei terreinen, die veel van zijn ambities waar heeft kunnen maken en tot aan het eind van zijn leven maatschappelijk betrokken bleef. Maar ook van iemand die de teleurstellingen die hij op zijn pad was tegengekomen, uiteindelijk met het nodige zelfinzicht kon relativeren.

Auteur: Jakob T. Vellenga / Harry J. Vellenga
Omvang: 160 blz.
Uitvoering: hardcover
Omslagontwerp: Gert Jan Slagter
Opmaak binnenwerk: Hannie Pijnappels
ISBN 978 90 820 73 836
Taal: NL

 

 

 

 

 

 

 

Prijs per stuk: € 22,50
Aantal: