Roald Dahl - Lytse Daan, de wrâldkampioen UTFERKOCHT

Dit ferhaal giet oer in heit en syn soan, hoe goed se it mei-inoar hawwe en oer it geweldige plan dat se betinke om de gemiene, glûperige, grutsprakerige menear Victor Hazze flink geweken te nimmen.

Oersetter Jan Schotanus hat hiel wat berneboeken skreaun of fertaald yn it Frysk. It earste wie In swalker op 'e kust (1983), it lêste oan no ta is in boek yn de Traveliers-rige: Fûgelfrij yn de canyon (2011).  Fan Roald Dahl ferskynden Jappy en it sûkeladefabryk en Jappy en de grutte glêzen lift.

Auteur: Roald Dahl
Oarspronklike titel: Danny the Champion of the World
Oersetter: Jan Schotanus
Foarmjouwing omslach: Quentin Blake/Jenne Pieter Stiemsma
Foarmjouwing binnenwurk: Hanny Pijnappels
ISBN: 978 90 8207 384 3
Utfiering: hardcover
Taal: FRL
Tal siden: 160
Ferskiningsdatum: 13 septimber 2013 

 

UTFERKOCHT

Prijs per stuk: € 15,90
Aantal: