Kostelijke koopwaar. De handel in Friese kievitseieren (1850 - 1900)

Het zoeken naar kievitseieren was in Fryslân tot in de twintigste eeuw voornamelijk een economische bezigheid. Arme dagloners die de kunst verstonden, konden er in het voorjaar hun brood mee verdienen. Fokke Atzes Dijkstra, de schrijver van het handboekje "De kunst van het eijer zoeken" uit 1857,, vermeldt dan ook uitdrukkelijk in zijn voorwoord dat ‘Een goede eijer zoeker, van een tot twee gulden daags verdient’. Dr. Pieter Breuker, verbonden aan de afdeling Historische Kinesiologie en Sportgeschiedenis van de KU Leuven, plaatst Dijkstra’s handleiding in de context van de tweede helft van de negentiende eeuw. Daarbij staan de sociaal-economische aspecten van het aaisykjen centraal. Breukers zoektocht berust op veel nieuw feitenmateriaal, zoals omvang en prijsontwikkeling van de markt voor kievitseieren. De schrijver geeft bovendien een scherp beeld van de brood-eierzoeker. Het boek begint met een schets van het woelige leven van Fokke Atzes Dijkstra, over wie tot nu toe vrijwel niets bekend was.

Auteur: Pieter Breuker
Ondertitel: Met een heruitgave van De kunst van het eijer zoeken (1857) van Fokke Atzes Dijkstra
Vormgeving omslag: Barbara Jonkers
Opmaak binnenwerk: Robert Seton
ISBN: 978-90-8185-210-4
Bindwijze: pap.
Taal: NL
Aantal pagina’s: 112
Verschijningsdatum: 4 febr. 2012


Prijs per stuk: € 15,90
Aantal: