Dolph Kessler - Friesland, het kleinste land op aarde

Leverbaar vanaf 30 juni

Fotograaf Dolph Kessler woont en werkt al meer dan 40 jaar in Friesland. Hij noemt zich een Fries ‘fan utens’. Iemand van ‘buiten’ Friesland die zich verbonden is gaan voelen met dit stukje Nederland. Hij typeert Friesland in dit boek als ongeveer de kleinst mogelijke geografische eenheid die je nog een land kunt noemen. Want hoe klein ook, het heeft alle kenmerken van een land zoals bijvoorbeeld een eigen taal, een eigen bestuur, een specifieke identiteit, een eigen sfeer, eigen culturele evenementen en sporten, eigen dierenrassen, meerdere type landschappen, steden in competitie en een eeuwenlange geschiedenis.

Dit fotoboek is te beschouwen als een omzwerving door het Friese land of als een langjarige roadtrip. Er is geput uit eerdere, in opdracht gemaakte fotoboeken zoals Palingvissers en palingrokers (2007, Friese Pers), Tussen Dokkum en de zee (2008, gemeente Dongeradeel) en Sjoch dizze sted (2012, Friese Pers).
En er is veel nieuw werk te zien. Landschapsfoto’s overheersen. Het is gefotografeerd met de blik van de generalist, de beschouwer; observerend. Dolph Kessler staat in een fotografische traditie die met 'New Topographics' wordt aangeduid. In deze stroming krijgen landschappen die door de mens zijn beïnvloed de aandacht. Men fotografeert ogenschijnlijk onbeduidende plekken die veelal op een onopvallende wijze gefotografeerd toch bijzonder zijn. Het gaat hierbij om de unieke alledaagsheid.

In het boek zijn drie boeiende essays opgenomen.
Dichter Peter van Lier gaat in op de vraag hoe het is om als relatieve buitenstaander
in Friesland te wonen en te werken.
Historicus Bert Looper, directeur van Tresoar (het Fries Letterkundig en Historisch Centrum) beschrijft de ontwikkeling van de Friese identiteit, opgevat als een dynamisch proces van toe-eigening. Hij vermoedt interessante verschuivingen in de factoren die de Friese identiteit bepalen in de richting van het domein van water, landschap en sport.
Journalist Jantien de Boer vertelt over de schaalvergroting in de landbouw en de afnemende biodiversiteit met als gevolg dat er steeds minder planten, bloemen en vogels zijn.

Al met al is dit een must voor iedereen die zich voor Friesland interesseert en / of er zich verbonden mee voelt. Prachtige foto’s om te zien, gecombineerd met spannende inzichten om te overdenken. Een aanrader !

Fotografie
Dolph Kessler
www.dolphkessler.nl

Essays:
Dolph Kessler
Peter van Lier
Bert Looper
Jantien de Boer

Kenmerken
Aantal bladzijden: 256
Aantal foto’s: 114
Formaat : 31 x 22 (staand), hardcover
Taal: Nederlands / Engels
Vormgeving
Jelle F. Post
Drukwerk
Drukkerij Tienkamp, Groningen

Productie
Mauritsheech Publishers
ISBN 978-90-826309-1-6

Prijs per stuk: € 39,50
Aantal: