De kerkgeschiedenis van Dearsum - Marie-Anne de Harder

 ‘De kerkgeschiedenis van Dearsum van 1580 tot heden’ behandelt de kerkgeschiedenis van Dearsum in de brede zin van het woord. Uiteraard wordt de geschiedenis van het kerkgebouw beschreven, maar er is ook aandacht voor predikanten en hun bezigheden, de toga, Fries in de kerk en andere onderwerpen. De auteur, die gepromoveerd kerkhistoricus is, plaatst al die thema's in een breder kader.

Het resultaat is geen droge wetenschappelijke studie, maar een prettig leesbaar boek voor een breder publiek.

Verschijningsdatum: half januari

Prijs per stuk: € 19,50
Aantal: