Moral work, working moral

Auteur: Jeannette Hartman
Ondertitel:
John Deweys empirische ethiek en morele besluitvorming in Social Work
Ontwerp omslag:
Barbara Jonkers
Opmaak binnenwerk:
Robert Seton
ISBN:
978-90-5615-272-7
Illustrator:

Bindwijze:
pap.
Taal: Nederlands
Aantal pagina’s:
96

Voor Social Workers lijkt het steeds lastiger te worden om recht te doen aan de tegenstrijdige belangen waarmee ze in onze veranderende samenleving worden geconfronteerd. Regelmatig staan ze voor dilemma’s en situaties waarin het morele handelen niet meer vanzelfsprekend verloopt. Naast de beroepscode kunnen overlegmethoden voor ethische besluitvorming hen de helpende hand bieden. De bestaande overlegmethoden om tot legitimatie van het morele handelen te komen, zijn echter niet altijd bevredigend. Hoewel ze ondersteuning geven bij het nauwkeurig analyseren van een dilemma, maken ze onderliggende waarden vaak onvoldoende zichtbaar. Bovendien geeft de objectiverende insteek van deze rationele methoden onvoldoende ruimte aan de subjectieve ervaring en morele intuïtie van de Social Worker.
In dit boek onderzoekt de auteur of de ideeën van de pragmatische filosoof John Dewey (1859-1952) een nieuw perspectief kunnen bieden op morele besluitvorming. Zijn ‘transactionele kentheorie’ en de daarop gebaseerde empirische ethiek werpen een geheel ander licht op de relatie tussen kennen en handelen dan traditionele theorieën. Wat zou dit kunnen betekenen voor de moraliteit van Social Workers?

Jeannette Hartman studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt als docent aan de NHL in Leeuwarden.
 

Prijs per stuk: € 15,90
Aantal: