Portfolio

Louw Dijkstra heeft als uitgever verscheidene boeken gemaakt in opdracht van of in samenwerking met verschillende opdrachtgevers.

Een kleine selectie:

Jubileumboek Fortuin

2017 - Jubileumboek Fortuin

 

Tekst: Gitte Brugman
Vormgeving: Jelle F. Post
Bindwerk: Wytze Fopma, Wier
Drukwerk: Drukkerij Douma, Dokkum

 

 

Inventaris van de archieven van het Sint Antony Gasthuis

Opdrachtgever: Sint Anthony Gasthuis / mr.E.B.W de Lange
Vormgeefster: Barbara Jonkers

PBF 150 jaar geschiedenis in collecties

Opdrachtgever: Provinciale Bibliotheek Friesland
Vormgever: Barbara Jonkers

 

Ferwerderadiel hoarizonbreed en himelheech

Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel / Haije Talsma
Vormgeving: Gert Jan Slagter

 

Op Terschelling

Opdrachtgever: SLAL / Geart de Vries
Ontwerper: Gert Jan Slagter

 

 

100 dingen en 1 pappegaai

Opdrachtgever: Provinciale Bibliotheek/ Theo Kuipers (nu Tresoar)
Ontwerper: Barbara Jonkers

Listen fan goaden en bisten

Opdrachtgever: Provinciale en Buma-bibliotheek (nu Tresoar), t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Buma-bibliotheek.
Ontwerper: Gert Jan Slagter