Presentatie Obe Postma, Selected Poems

Kopafbeelding

Vrijdag 6 april verschijnen de "Selected Poems" van Obe Postma, een drietalige uitgave van 65 gedichten van Obe Postma. De keuze van de gedichten is van Jabik Veenbaas en Philippus Breuker, de vertalingen zijn van Jabik Veenbaas en Anthony Paul. Het boek is een samenwerkingsproject met het Obe Postma Selskip en Tresoar.

Plaats: Obe - Lân fan taal
Datum: 6 april 17.00