Lezingen Alphons Katan

Binnenkort geeft Alphons Katan een tweetal lezingen over zijn boek 'Slagboom tussen dood en leven'. Zie hier de data en locaties:

Op dinsdag 11 februari is hij te gast bij Christenen voor Israël

Locatie: Israël-centrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk.

Aanvang: vanaf 17.30 uur

Deze lezing vormt een onderdeel van de ‘Israël-cursus’

Kijk voor meer informatie op: www.christenenvoorisrael.nl/cursus

Dinsdag 18 februari

Lezing voor het Genootschap Nederland Israël, afdeling Leeuwarden i.s.m. het dr. Fuks Studiecentrum

Aanvang: 19.30-21.30 uur

Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden

Meer informatie: www.gnileeuwarden.nl