Nije bondel fan Willem Abma

Kopafbeelding

Woansdei 21 novimber ferskynt in nije bondel fan Willem Abma mei de titel “Ferbûn en sjoen, mimeringen oer myn leauwe en libben”. De bondel bestiet foar it grutste part út religieuze poëzij. De skriuwer waard tige kristlik grutbrocht wat in djippe útwurking op him hie. Hy keas der dan ek foar om theology te studearjen om antwurd op syn fragen te krijen. Mar der kamen mear fragen by as dat der oplost waarden. Dat resultearre deryn dat er sa’n 40 jier de tsjerke mijde. Earst op syn 59ste fûn er it paad fan tsjerkegong werom. Sûnt 2014 giet Abma no en dan foar yn ûnderskate tsjerken.

De bondel foarmet de delslach fan syn mystike leauwe en oanhâldende ferlet om yn de inerlike dialooch fan it gebed it kontakt mei God te ûnderhâlden. De bondel is opboud út sân skiften. Yn it earste skift leit de klam op de emoasje en net op it begripe wollen. Mystyk is yn de fersen fan it skift “Brêge” it ûnderlizzende thema. Yn it skift “De Reed” komt nei foaren hoe wichtich ûnderfiningen yn de iere bernejierren foar de geloofsfoarming fan de skriuwer west hawwe. Yn it skift “Yn ’e jûntiid” oertinkt de skriuwer de tichterby kommende libbensein. De bondel wurdt ôfsluten  mei de skiften “Gebeden, Geastlike lieten en “Sa beskôge”.

"Ferbûn en sjoen"  is te keap yn de boekhannel en de webshop fan Wijdemeer.

Utfiering: hardcover, 72 siden, ferkeappriis € 19,90

De boekfersoarging wie yn hannen fan Gert Jan Slagter

Boek over acht eeuwen kaatsgeschiedenis en – cultuur

Kopafbeelding

Dinsdag 31 juli verscheen Lytse bal, grut spul van Pieter Breuker, een boek over acht eeuwen kaatsgeschiedenis en -cultuur. Het is dan wel toegespitst op Friesland, maar aangezien er in verschillende plekken op de wereld nog andere kaatsvarianten worden gespeeld, kijkt de auteur ook regelmatig over de Friese grenzen, om te beginnen in Nederland

De vier hoofdthema’s zijn: (kaatsen en) geschiedenis; cultuur (algemeen), taal; en literatuur. De auteur legt steeds verbanden tussen het kaatsen en de cultuur en snijdt daardoor onderwerpen aan die in algemene overzichtswerken maar kort of helemaal niet aan de orde komen.
Het boek begint met een verbindende cultuurhistorische inleiding. Dan volgen 32 eerder verschenen artikelen, die voor deze uitgave allemaal opnieuw bewerkt zijn.

Van de 32 artikelen zijn er 21 in het Fries en 11 in het Nederlands geschreven.  
Een uitgebreide inhoudsopgave, en registers op personen en plaatsnamen vergroten de toegankelijkheid van het boek. Het boek bevat een Nederlandstalige samenvatting.

Dr. Pieter Breuker (Skingen, *1945), oud-docent en onderzoeker Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen, oud-voorzitter van het Kaatsmuseum en de Stichting de Sportwereld, en eerder ook sporthistoricus aan de Katholieke Universiteit Leuven, is een bekende sporthistoricus in Friesland en daarbuiten. Hij werd in 2017 door het Prins Bernhard Cultuurfonds onderscheiden met de Zilveren Anjer voor zijn bijdragen aan de Nederlandse cultuurgeschiedenis 'in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie met kunst en cultuur'.

 

Bijeenkomsten rond "Verdwenen in Duitsland"

Kopafbeelding

Bijeenkomsten rond het boek Verdwenen in Duitsland

Verdwenen in Duitsland vertelt het verhaal van elf slachtoffers van het concentratiekamp in het Oost-Friese dorpje Engerhafe. Dit kamp werd als een buitenkamp van Neuengamme ingericht ten behoeve van de aanleg van de zogenaamde Friesenwall. Er vielen in het korte bestaan van dit kamp in totaal 188 slachtoffers.

De grootmoeder van de schrijfster woonde in de oorlog als jonge vrouw in Engerhafe en was ontzet over de taferelen waarvan ze getuige was. Ze vertelt er later over aan haar kleindochter, die erdoor gefascineerd raakt en begint aan een zoektocht om nabestaanden van de slachtoffers op te sporen. Zo komt ze in Frankrijk, Polen, Denemarken, Nederland, Spanje, Letland en Slovenië, en hoort verhalen over het kamp en het verdriet van de nabestaanden, maar ook over het verzet in Friesland, de Spaanse burgeroorlog en de opstand in Warschau.

Aan twee van deze slachtoffers zijn afzonderlijke bijeenkomsten gewijd:

Op donderdag 16 mei vindt in Kamp Vught een middag plaats over Philips-jurist J.L. Hamming. Net als de andere slachtoffers uit Nederland zat hij enige tijd vast in Kamp Vught. Tijdens de bijeenkomst zal een nabestaande van Hamming het boek in ontvangst nemen. Behalve de schrijfster en de vertaalster is ook Arie Wolferts aanwezig, die iets zal vertellen over Philips in de Tweede Wereldoorlog.

Op donderdagavond 17 mei staat de Groninger boekverkoper en verzetsman Gerrit Paul Edzes centraal. Hij had een boekhandel aan de Nieuweweg in Groningen. Deze boekhandel diende in de oorlog als illegale drukkerij, onderduikplaats en depot voor voedselbonnen, dekens en kleren. Op deze avond komen behalve een nabestaande van Gerrit Paul Edzes ook de schrijfster en de vertaalster aan het woord.

Over een derde slachtoffer uit Nederland – drukker Pieter van der Weij uit Leeuwarden – wordt in het najaar een middag georganiseerd i.s.m. met het HCL in Leeuwarden

-------------

Kamp Vught
Donderdag 16 mei, 16.00 uur
Nationaal Monument Kamp Vught, Lunettenlaan 600, Vught
Aanmelden: Anja Spaninks, medewerker publiciteit, anja.spaninks@nmkampvught.nl / 073 6587010.

 

GRID Groningen
Donderdag 17 mei, 20.00 uur
Grafisch Museum GRID, Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen
Toegang € 5, met Museumjaarkaart gratis
Parkeren  kan in het Provinciehuis of in Parkeergarage Boterdiep

 

 

 

Presentatie Obe Postma, Selected Poems

Kopafbeelding

Vrijdag 6 april verschijnen de "Selected Poems" van Obe Postma, een drietalige uitgave van 65 gedichten van Obe Postma. De keuze van de gedichten is van Jabik Veenbaas en Philippus Breuker, de vertalingen zijn van Jabik Veenbaas en Anthony Paul. Het boek is een samenwerkingsproject met het Obe Postma Selskip en Tresoar.

Plaats: Obe - Lân fan taal
Datum: 6 april 17.00

 

Monografy oer de 'heraut fan de maityd': De Ljip

Kopafbeelding

Presintaasje “De Ljip” – monografy oer ‘de heraut fan de maityd’

Freed 23 maart wurdt yn boekhannel Van der Velde yn Snits it boek ‘De Ljip’ presintearre. It is in monografy oer dizze “heraut fan de maityd”, skreaun troch biolooch en publisist Sake P. Roodbergen.
De Ljip is noch altiten in ikoansoart foar ús hiele lân. Yn it foarjier spektakulêr fanwege syn opfallende natuerlike gedrach en fanwege de aaien, wêroer elk jier wol wat te dwaan is. Yn hjerst en mylde winter net te missen fanwege de kolossale groepen ynlânske mar benammen ek bûtenlânske ljippen .
De Ljip hat ek in wichtige rol spile hat yn ús nasjonale histoarje fan natoerbeskerming. In protte minsken fan it earste oere waarden natoerbeskermer omdat se oanstutsen waarden troch harren moeting mei de Ljip en de Skries. Gjin inkelde oare fûgel hat sa’n sintrale rol spile yn in model fan greidefûgelbeskerming. In unike dûbelrol yn in unyk systeem. Oan de iene kant yn de rol fan slachtoffer, fan eksploitearre soart, fan wa’t de aaien socht en fandele waarden, mar oan de oare kant as de ûntfanger fan de beskerming. De Ljip, of presizer noch: it ljipaai, wie de spil yn dat gehiel.

Auteur Sake P. Roodbergen (1945) wie learaar Ingelsk en Biology. Ingelsk op basis fan in MÛ-akte, Biology fanwege syn bân mei de Fryske natoer, dy’t al yn syn jongesjierren yn en om Grou ûntstie. Prominint yn dy natoer wie de Ljip. It sykjen en finen fan de aaien fan dizze greidefûgel soe syn hiele libben lang in bepalend elemint foarmje. Om’t de skriuwer sterk belutsen wie by sawol de belibbing yn it fjild as by de organisaasje en útfiering fan de beskerming koe in ryk en boeiend boek ûntstean.

 

Boekynfo:

Skriuwer: Sake P. Roodbergen
Paperback mei kleurkatern
216 siden, priis: € 19,95

Presintaasje:

Plak: Van der Velde Boeken Sneek, Kruizebroederstraat 36, 8601 CM Sneek
Tiid: Freed 23 maart, 16.00 oere

 

 

 

 

 

Symposium "Een meelijwekkend volk?" - Programmawijziging

Helaas heeft Jona Lendering vanmorgen moeten afzeggen wegens ziekte. Als alternatief zal een forum met Evert Kramer, Goffe Jensma en Rolf Bremmer zich o.l.v. Erik Betten buigen over de centrale vraag of de oude Friezen inderdaad zo meelijwekkend waren.

 

Symposium "Een meelijwekkend volk?"

Kopafbeelding

Op vrijdagmiddag 16 maart vindt op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé te Leeuwarden het symposium ‘Een meelijwekkend volk?’ plaats. Historicus Jona Lendering en anglist/frisist Rolf Bremmer behandelen de vraag of de oude Friezen inderdaad een meelijwekkend volk waren, zoals Plinius beweerde. Ze lichten toe hoe eerst door de Grieken en Romeinen en na hen door Angelsaksische zendelingen als Bonifatius en Willibrord, werd gekeken naar onze woeste kustlanden en hun barbaarse bewoners.

Aanleiding voor het symposium is de verschijning van het gelijknamige boek, een omvangrijke bloemlezing van André Looijenga, Anne Popkema en Bouke Slofstra met Friese en Nederlandse vertalingen van citaten over Friezen en hun woongebied uit de oudheid en vroege middeleeuwen.

Het symposium wordt geleid door historicus/journalist Erik Betten.

Tsead Bruinja leest een gedicht voor dat hij naar aanleiding van het boek heeft geschreven.

 

Evenement: symposium "Een meelijwekkend volk?”

Datum en tijd: vrijdag 16 maart, 15.30 (15.00 deuren open) ­– 17.00 uur

Locatie: Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Toegangsprijs: €5 (leerlingen en ouders gratis)

Organisatie: Uitgeverij Wijdemeer / Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Voor meer informatie: Louw Dijkstra (Uitgeverij Wijdemeer) 058 700 9714

 

Boek over boekenliefde

Kopafbeelding

PERSBERICHT

Boek over boekenliefde

Johanna Kessler,  We love Books - Boekenliefhebbers in woord en beeld

Fotograaf Johanna Kessler (1954) werkte ruim 25 jaar als psychoanalyticus. In 2014 gooide zij het roer rigoureus om. Sindsdien is zij fulltime met fotografie bezig. Haar belangstelling voor wat mensen bezielt en drijft is echter onverminderd gebleven. 

Als fotograaf maakt ze graag ‘totaalportretten’ van opmerkelijke en eigenzinnige mensen; hoe zij bezijden de massa leven.  Zij kiest het liefst onderwerpen of thema’s die ook een bepaalde maatschappelijke relevantie of urgentie hebben; rondlopen met een fototoestel is niet vrijblijvend. 

In haar boek We love Books komen deze aspecten samen.  In een periode van twee jaar portretteerde zij tientallen boekenliefhebbers uit Nederland en België, van 19 tot 101 jaar, en tekende zij hun verhalen op.  Dit deed ze omdat boekenverzamelingen steeds vaker in papiercontainers verdwijnen en er door de overheersende digitale beeldcultuur anno 2018 zorgwekkend minder van papier wordt gelezen, terwijl  wetenschappelijk onderzoek uitwijst uit dat papierlezen essentiële voordelen heeft boven schermlezen.  Treedt er werkelijk cultuurverlies of –verarming op, waarvoor wordt gevreesd, en is dat een reëel gevaar?

Johanna Kessler wilde dat zo veel mogelijk verschillende mensen – potentieel nieuwe lezers en boekenverzamelaars -  zich aangesproken zouden kunnen voelen door We love Books.  Om die reden heeft zij gestreefd naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en heeft ze zich bewust niet willen beperken tot bijvoorbeeld bibliofielen of Büchianen, of tot bekende schrijvers of alleen grote verzamelaars e.d.  Die zitten er zeker ook tussen, maar minstens zo veel ruimte krijgen de ‘gewone bijzondere’ man en vrouw die toegewijd en gedreven met hun boekencollecties bezig zijn, of die nu groot, klein, heel gewoon of zeldzaam en bijzonder zijn.

Deze insteek heeft ertoe geleid dat We love Books een dwarsdoorsnede biedt wat boekenliefde in de digitale tijd anno 2018 behelst. Het boek is rijkgeschakeerd en maakt levendig invoelbaar waarom boeken begeerlijk zijn en welke betekenis het verzamelen en lezen van tastbare boeken heeft.

We love Books bevat naast de foto’s en verhalen ook vijf boeiende essays van gezaghebbende schrijvers over het raadsel van de eeuwenoude liefde voor boeken.

Michel Krielaars, chef Boeken bij NRC Handelsblad verzorgde de inleiding;

Lisa Kuitert, Hoogleraar Boekwetenschap schrijft over de psychologie van boekengekte;

Carl Haarnack, oprichter van Buku –Bibliotheca Surinamica, schrijft over de Kunst van het verzamelen;

Serge Morren, huisarts, helpt bij de bouw en inrichting van je ideale boekenkast;

Gerrit Jan Zwier, reisjournalist en schrijver, verhaalt over ‘de dood van een boekenwurm’;

Peter de Rijk, hoofdredacteur bij Uitgeverij In de Knipscheer geeft een overzicht van bibliomanie door de eeuwen heen.

--------------------

Boekinfo:

Titel: We Love Books.

Subtitel: Boekenliefhebbers in woord en beeld.

Prijs: € 29,95

Vormgeving: Jacqueline Heijmerink, Werkhoven

Formaat: 190x270 mm staand

Omvang:  160 pagina’s

Uitvoering: hardcover

Het boek is vanaf 7 februari leverbaar

 

 

 

De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis

Kopafbeelding

De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis. Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat nu eindelijk beschikbaar in toegankelijk Nederlands

Vrijdag 26 januari verschijnt “Het dagboek van de Amelander walvisvaarder HIDDE DIRKS KAT. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis.” Het is een hertaling van een bijzonder reisverslag uit de achttiende eeuw.
Tijdens het rampjaar 1777 leed de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat schipbreuk voor de kust van Groenland. Pas in 1818 verscheen zijn verhaal over deze reis onder de naam “Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778.” De daarin beschreven ontberingen zijn talrijk en verschrikkelijk. Schepen die door het ijs ingesloten raken en worden verbrijzeld; manschappen die zich op ijsschotsen in leven moeten zien te houden of die bevriezen of verdrinken. Uiteindelijk worden ze gered door de “wilden”, de plaatselijke bewoners die we nu Inuit noemen. Het dagboek is ook 200 jaar na verschijning nog steeds spannend en actueel.
In het tweede deel van dit boek gaan een aantal auteurs nader in op het dagboek. Waarom verscheen dit dagboek pas in 1818 en niet al in 1778? Was Hidde Kat wel de echte schrijver? Wat gebeurde er precies in het rampjaar 1777? Waarom gingen wij Nederlanders ter walvisvaart? Hoe koud is koud ? 

Vrijdag 26 januari vind de boekpresentatie plaats op Ameland. Daarbij wordt tevens het Hidde Dirks Kat jaar 2018 ingeluid.

Het boek is een co-productie van Uitgeverij Wijdemeer en Mauritsheech Publishers.

 

De Friese Elfkerkentocht

Kopafbeelding

Op 8 januari is het boekDe Friese Elfkerkentocht / The Frisian Eleven Churches Tour / Die friesische Elfkirchentour verschenen. Het eerste exemplaar werd aan geboden aan gedeputeerde Johannes Kramer.

Kerkendeskundige Justin Kroesen beschrijft in dit drietalige boek elf karakteristieke Friese kerken met een gaaf bewaard gebleven protestants interieur. Het gaat om de kerken van Aldtsjerk, Buitenpost, Hegebeintum, Huizum, Marssum, Sexbierum, Kimswerd, Wommels, Easterlittens, Mantgum en Weidum. Het boek is een co-productie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en Uitgeverij Wijdemeer.

Over de auteur
Prof. dr. Justin Kroesen (1975) is gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van het christendom, met name tijdens de  middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Hij werkte vijftien jaar aan de  theologische faculteit van de universiteit Groningen en is sinds 2016 als cultuurhistoricus werkzaam aan de universiteit van Bergen (Noorwegen).

Een Friesche eetgeschiedenis

Kopafbeelding

Bij Uitgeverij Wijdemeer verschijnt op 20 november "Een Friesche eetgeschiedenis.  Historische recepten uit de achttiende en negentiende eeuw" van historica Anne van Lieshout. Ze vertelt daarin de verhalen achter wat vroeger in Friesland gegeten werd. Zowel de Friese elite als de armste inwoners komen aan bod en zowel de dagelijkse kost als gerechten die geserveerd werden tijdens speciale gelegenheden.
De auteur laat zien hoe verrassend en gevarieerd de Friese eetcultuur vanouds was.Daarnaast is Een Friesche eetgeschiedenis voorzien van authentieke originele recepten. Uiteraard maken Friese klassiekers zoals roggebrood en erwtensoep deel uit van dit kookboek, maar ook onbekende gerechten als rijst met schapenvlees, honingkoek en gelei van ananas. Op deze manier wordt de Friese eetgeschiedenis dichterbij huis gehaald, letterlijk tot in de keuken.

Het boekje kost 9,95.

 

Webshop: Een Friesche eetgeschiedenis

10+ Prentenboek over Mata-Hari

Kopafbeelding

Op 6 oktober verschijnt het boek De hoedjes van Mata-Hari van Lida Dijkstra en Natascha Stenvert. Dit prentenboek voor tien jaar en ouder is een rijk geïllustreerd kijkboek vol authentieke foto’s en ansichtkaarten, maar ook met schitterende nieuwe prenten van illustrator Natascha Stenvert.

Het boek verschijnt ter gelegenheid van de grote expositie "Mata Hari: de mythe en het meisje" die op 14 oktober opent in het Fries Museum in Leeuwarden.

Uitvoering: hardcover, 32 blz. full colour. Part. verkoopprijs € 14,95

 

Nije Fryske natoergids oer poddestuollen presintearre op de Europese Dag van de Paddenstoel

Kopafbeelding

Sneon 23 septimber wurdt de Fryske natoergids poddestuollen fan Sake P. Roodbergen presintearre. De gids jout in beskriuwing fan de wichtichste soarten poddestuollen yn Fryslân en beskriuwt yn in wiidweidige ynlieding de wichtichste saken oer poddestuollen en de poddestuollekunde, mei it aksint op de Fryske sitewaasje.

De presintaasje fan de gids is sneon 23 septimber om 9.30 ûre, oan it begjin fan in ekskurzje fan de Paddenstoelen Werkgroep Friesland. Startplak foar dizze ekskurzje is it begjin fan it Mem Wedman-paad (learzepaad 2,5 km) oan de Rohelsterweg bij Bûtenpost. It earste eksimplaar wurdt oanbean oan direkteur Henk de Vries fan It Fryske Gea.

Sneon is ek de Europese dag van de Paddenstoel. Rûnom yn Europa binne der aktiviteiten om de poddestoel hinne. De doelen fan de Europeeske dei fan de Poddestoel binne:

-Ferheegje fan de iepenbiere belangstelling foar poddestuollen.

-Kennis fergrutsje oer poddestuollen en skimmels, mei ekstra klam op edukaasje foar bern.

-Omtinken fergrutsje foar de needsaak om de libbensgebieten te beskermjen fan seldsume en bedrige poddestuollen.

-Tradisjonele folksnammen fan poddestuollen yn 'e wrâld sammelje en beskermje.

De Fryske Natoergids poddestuollen is de tredde yn de rige Fryske Natoergidsen fan Sake P. Roodbergen. Eardere gidsen giene oer Deiflinters & Libellen en oer Nachtflinters. De gids hat 224 siden en kostet €12,50.

------------------

Pieter Winsemius hervertelt sage over Friese prinses

Kopafbeelding

Zaterdag 11 juni verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer het boek "Rowena, de sage van een Friese prinses" van oud-minister Pieter Winsemius. Het is een hervertelling van een oude sage uit de Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant (1622) over Rowena, de mooie dochter van de Friese prins Hengistus.

Volgens deze sage was Hengistus samen met zijn broer Horsus door de Britse vorst Vortigern te hulp geroepen toen die de problemen met rovende Schotten en Galliërs niet meer zelf de baas kon. Als aanvoerders van duizenden Friezen, Jutten, Angelen en Saksen maakten beide de oversteek naar Brittannië.

In het gevolg was ook de verleidelijke Rowena. Nadat zij eerst de kroonprins verleid had, trouwde ze uiteindelijk met zijn vader, koning Vortigerno. De toenemende invloed van de niet-Britten leidde tot grote onderlinge spanningen in het Britse rijk, waarbij Rowena als middeleeuwse femme fatale een niet altijd fraaie rol speelde.

Pieter Winsemius is bedrijfskundige en oud-minister en daarnaast als genealoog kenner van de Friese geschiedenis.

Boek over de schepper van Ús Mem

Kopafbeelding

Vrijdag 3 juni verschijnt het boek Heit van Ús Mem over de beeldhouwer G.J. Adema. Gerhardus Adema (1898-1981) is vooral bekend vanwege Ús Mem. In het boek is de geschiedenis van het tot stand komen van dat beroemde beeld dan ook uitgebreid beschreven. Maar behalve Ús Mem liet Adema ook nog ander werk na: schilderijen, tekeningen, houtsnijwerk, beeldhouwwerk, medailles en penningen.

Over zijn leven en werk als kunstenaar was nog niet zo veel bekend. Aan de hand van gesprekken met familieleden en vrienden heeft journalist Piet Prins in dit boek een levensschets geschreven. Het geeft een beeld van een productieve kunstenaar die buiten het Friese kunstcircuit om gestaag heeft doorgewerkt aan een groot oeuvre voor een breed publiek.

Het boek verschijnt ter gelegenheid van drie tentoonstellingen over het werk van Adema in Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden en het Frysk Lânboumuseum. De verkoopprijs is €19,50. Het is te koop in de (internet-)boekhandel en in de webshop van Wijdemeer.

 

Boek over Franse muurreclames verschenen

Kopafbeelding

Op zondag 1 mei is het boek Traces & tracés | sporen van verdwijnend Frans cultureel erfgoed van Rob Verbeek en Carl Lücker gespresenteerd. Tegelijk werd een expositie over hetzelfde thema, Franse muurreclames,  geopend in het Kruisherenhotel in Maastricht.

De openingshandeling werd verricht door voorzitter Marcel Bugter van de Alliance Francaise des Pays Bas. Hij loste het symbolische startschot voor een tour langs de foto's en aquarellen van Franse muurreclames, die te zien zijn op de tentoonstelling. Ook aanwezig waren de cultureel attaché van Franse ambassade en de honorair consul van Frankrijk in Maastricht Camille L.J.M Oostwegel.

Gedurende ruim dertig jaar fotografeerde voormalig wijnhandelaar Rob Verbeek alle muurreclames die hij in Frankrijk tegenkwam. In 2013 schonk hij zijn omvangrijke collectie van ruim 2500 volledig gedocumenteerde foto’s aan het Musée des Arts Décoratifs in het Palais du Louvre in Parijs. Directrice Béatrice Salmon beoordeelde de collectie als een buitengewoon belangrijke bijdrage aan het vastleggen van dit Franse cultureel erfgoed.

In het boek Traces&trace's zijn een groot aantal foto’s van deze oude geschilderde muurreclames te bewonderen. Bovendien bevat het een aantal avontuurlijke verhalen over Verbeeks belevenissen gedurende een halve eeuw (wijn)reizen door heel Frankrijk. Daarnaast zijn een reeks gedichten van zijn hand opgenomen, die ooit door niemand minder dan Vasalis en Lucebert per brief werden becommentarieerd. De originele brieven zijn in het boek opgenomen.

Sinds de start van de wijnhandel van Verbeek in 1972 was beeldend kunstenaar Carl Lücker doorlopend nauw betrokken bij het wel en wee ervan. Hij maakte talloze aquarellen die niet alleen de brochures, maar ook de nieuwjaarswensen van Verbeek sierden. In het boek zijn ook veel van Lückers ‘Frankrijk-impressies’ opgenomen. Lücker verzorgde bovendien de opmaak en vormgeving van dit boek.

Het boek is verkrijgbaar in de betere (internet)boekhandel en de webshop van Wijdemeer www.wijdemeer.nl

 

Boekgegevens:

Titel: Traces & tracés | sporen van verdwijnend Frans cultureel erfgoed
Auteurs: Rob Verbeek, Carl Lücker
Uitvoering: hardcover, full-colour
Omvang: 320 blz.
Verkoopprijs € 34,95
NUR 500 – ISBN/EAN 978 949 205 218 6

Persbericht: Boek en expo over Franse muurreclames

Kopafbeelding

Boek en expositie over Franse muurreclames

Persbericht - Boek en expositie over Franse muurreclames

 

Op 1 mei verschijnt het boek Traces & tracés | sporen van verdwijnend Frans cultureel erfgoed van Rob Verbeek en Carl Lücker en zal een expo over hetzelfde thema worden geopend.

Gedurende ruim dertig jaar fotografeerde voormalig wijnhandelaar Rob Verbeek alle muurreclames die hij in Frankrijk tegenkwam. In 2013 schonk hij zijn omvangrijke collectie van ruim 2500 volledig gedocumenteerde foto’s aan het Musée des Arts Décoratifs in het Palais du Louvre in Parijs. Directrice Béatrice Salmon beoordeelde de collectie als een buitengewoon belangrijke bijdrage aan het vastleggen van dit Franse cultureel erfgoed.

In het boek zijn een groot aantal foto’s van deze oude geschilderde muurreclames te bewonderen. Bovendien bevat het een aantal avontuurlijke verhalen over Verbeeks belevenissen gedurende een halve eeuw (wijn)reizen door heel Frankrijk. Daarnaast zijn een reeks gedichten van zijn hand opgenomen, die ooit door niemand minder dan Vasalis en Lucebert per brief werden becommentarieerd. De originele brieven zijn – nu voor het eerst – in het boek opgenomen.

 Sinds de start van de wijnhandel van Verbeek in 1972 was beeldend kunstenaar Carl Lücker doorlopend nauw betrokken bij het wel en wee ervan. Hij maakte talloze aquarellen die niet alleen de brochures, maar ook de nieuwjaarswensen van Verbeek sierden. In het boek zijn ook veel van Lückers ‘Frankrijk-impressies’ opgenomen. Lücker verzorgde bovendien de opmaak en vormgeving van dit boek.

 Kortom, het boek geeft een uiterst gevarieerd beeld van een halve eeuw Frankrijk, gefotografeerd, geschilderd en opgetekend vanuit een geheel eigen invalshoek, die bij velen een déjà-vu gevoel zal oproepen.

 Presentatie:

Het boek wordt op zondagochtend 1 mei (voorafgaand aan 'Le jour du Muguet'-markt) gepresenteerd in Maastricht in aanwezigheid van de honorair consul van Frankrijk in Maastricht, Camille L.J.M. Oostwegel, en de cultureel attaché van Frankrijk. Plaats: Kruisherenhotel, aanvang 12.00 uur.

 

Boekgegevens:

Titel: Traces & tracés | sporen van verdwijnend Frans cultureel erfgoed
Auteurs: Rob Verbeek, Carl Lücker
Uitvoering: hardcover, full-colour
Omvang: 320 blz.
Verkoopprijs € 34,95
NUR 500 – ISBN/EAN 978 949 205 218 6

Verkrijgbaar in de betere (internet)boekhandel en de webshop van Wijdemeer (www.wijdemeer.nl)

Nije Fryske Natoergids oer Nachtflinters

Kopafbeelding

Parseberjocht

 

By útjouwerij Wijdemeer yn Ljouwert is in nije Fryske natoergids oer nachtflinters ferskynd. De gids waard presintearre yn Earnewâld tidens "Earth Hour", by in evenemint yn it kader fan it projekt "Feel the Night". Skriuwer-gearstaller Sake P. Roodbergen oerhandige it earste eksimplaar oan Nynke-Rixt Jukema fan dat projekt en oan direkteur Henk de Vries fan It Fryske Gea. "Nachtflinters" is it ferfolch op de Fryske natoergids oer Deiflinters en libellen, dy't Sake P. Roodbergen yn 2015 publisearre. Earder ferskynden fan him al gidsen oer Fûgels en Blommen.

De gids jout in beskriuwing fan de wichtichste soarten fan de Nederlânske nachtflinters, mei in aksint op de Fryske sitewaasje. Elke side toant in foto fan it imago fan elke soart en fan de rûp, it wyfke of de aaikes, en neamt de wichtichste skaaimerken, gedrachskomponinten, biotoop en de fleantiid fan de soart. Yn de yndeks wurde alle nammen op in rychje set: de Fryske, Hollânske en wittenskiplike. Fierder jout de Literatuerlist alle wichtige boeken oer de makro-nachtflinters yn gronologyske folchoarder.

 

De gids kostet € 12,50 en is te keap yn de boekhandel en yn de webshop fan Wijdemeer.

-----------------

Highres ôfbyldings en resinsje-eksimplaren binne te krijen fia dit mailadres. Kontaktpersoanen: Louw Dijkstra (útjouwer), tel. 058 700 9714, Sake P. Roodbergen, tel. 0566 551 480.

Intekenactie Trace et tracées geopend

Kopafbeelding

Intekenactie Trace et tracées geopend

Vanaf vandaag kunt u via het intekenportaal van Wijdemeer intekenen op het boek

Traces et Tracés - Sporen van verdwijnend Frans cultureel erfgoed

van Rob Verbeek en Carl Lücker

Dertig jaar lang fotografeerde voormalig wijnhandelaar Rob Verbeek elke muurreclame die hij in Frankrijk tegenkwam. Op 24 mei 2013 schonk hij zijn bijzondere collectie van ruim 2000 volledig gedocumenteerde foto’s aan het Musée des Arts Décoratifs (Louvre/Parijs). Directrice Béatrice Salmon prees de collectie bij die gelegenheid als een buitengewoon belangrijke bijdrage aan het vastleggen van dit Franse cultureel erfgoed.

Dit boek toont een groot aantal foto’s van deze oude geschilderde muurreclames op gebouwen langs de Franse Routes Nationale. Ook zijn een aantal avontuurlijke en soms merkwaardige verhalen opgenomen over Verbeeks belevenissen gedurende een halve eeuw wijnreizen door ‘la douce France’ - zoals een spannend verhaal over een gestolen Van Gogh in Zuid-Frankrijk.

Bijzonder is ook de publicatie van een reeks gedichten van Verbeeks hand, die ooit door niemand minder dan Vasalis en Lucebert per brief werden becommentarieerd. De originele brieven worden in dit boek voor het eerst gepubliceerd.

Sinds de start van Rob Verbeeks wijnhandel in 1972 is beeldend kunstenaar Carl Lücker doorlopend nauw betrokken geweest bij de PR ervan. Zo verzorgde hij de vormgeving van de wijnbrochures waarin de verhalen van Verbeek steeds door hem verluchtigd werden met een aquarel. Ook ontwierp hij jaarlijks de nieuwjaarskaart van het bedrijf. Tijdens de wijnreizen waarop hij Verbeek vaak vergezelde, maakte hij niet alleen prachtige aquarellen van muurreclames, maar ook veel vrij werk, geïnspireerd door het Franse landschap. Ook deze zijn te zien in dit boek.

Kortom, Traces & Tracés. Sporen van verdwijnend Frans cultureel erfgoed presenteert een uiterst kleurrijk en gevarieerd beeld van een halve eeuw Frankrijk, gefotografeerd, geschilderd en opgetekend vanuit een geheel eigen invalshoek die bij velen nostalgische gevoelens zal oproepen.

De winkelprijs van het boek is € 34,95. Bij intekening kost het boek € 30,00. De intekenactie loopt tot 30 april.

Oproep: Sportpoëzie in Fryslân

Sportpoëzie in Fryslân

Sport is passie. Op het veld of in de zaal, maar ook aan de zijlijn of op de tribune. We drukken die passie, die bewondering voor sporthelden, clubs en speciale sportgelegenheden graag uit in mooie woorden. Spreekkoren op de grote tribunes, clubliederen bij amateurverenigingen, gedichtjes voor lokale (anti)helden. Sportpoëzie, zo zou je het allemaal kunnen noemen.

Twee liefhebbers van sport en van taal, Anne Dykstra en Anne Tjerk Popkema, doen een oproep aan de tienduizenden sportliefhebbers en -beoefenaars in Fryslân om zulke sportpoëzie aan te leveren. Gedichten en liederen, verzameld uit stokoude boeken en kranten, uit het clublad van vorige maand, of wellicht zaterdagmiddag nog opgevangen op veld 7. Het maakt niet uit hoe oud het is, evenmin als de literaire kwaliteit van het werk. En natuurlijk wordt kersverse sportpoëzie ook zeer gewaardeerd.

Wel van belang is de context: om welke sporter of wedstrijd gaat het? En waar en wanneer vond de sportieve gebeurtenis plaats? Het hoeft zeker niet alleen om bekende sporters of clubs te gaan, een schunnig douchelied uit de kelder van het amateurvoetbal is wat de makers betreft net zo interessant als een lofdicht in de NRC op Epke Zonderland. En ook de taal is niet relevant: Fries, Nederlands, Engels... als het maar gaat om een Friese sporter of een sportieve gebeurtenis die zich afspeelde in Fryslân.

Stuur uw sportpoëzie met zoveel mogelijk context én uw contactgegevens voor 1 januari 2016 op naar: info@taalburopopkema.nl. Uit alle inzendingen wordt een fraaie bloemlezing samengesteld, die in 2016 bij Uitgeverij Wijdemeer zal verschijnen. 

Intekenactie Jong grut van Marcel van Kammen gestart

Vanaf nu kun je intekenen op het feelgood fotoboek "Jong grut" van Marcel van Kammen. Het verschijnt op 27 november, mooi op tijd voor Sinterklaas.

www.teken-in.nl

foto van Louw Dijkstra.

 

Presentatie boek over molens op Ameland

Kopafbeelding

Historie van windmolens op de Oäde Pôlle beschreven

 

Op zaterdag 17 oktober is tijdens de Hollumer Molendag op koren- en mosterdmolen ‘De Verwachting’ het nieuwe boek Windscheppen op Ameland over molens en molenaars op d’Oäde Pôlle gepresenteerd. De auteurs Douwe de Boer en Warner B. Banga waren aanwezig om tekst en uitleg te geven en boeken te signeren.

 

Enige tijd na het gereedkomen van zijn boek Jim mutte komme: ut waait! over molens en molenaars in Dongeradeel had amateur-molinoloog Warner B. Banga uit Dokkum het idee om ook een boekje te maken over molens en hun molenaars op het mooie Waddeneiland Ameland. Al vrij snel kwam hij daarbij eerst de artikelen en later de persoon van Douwe de Boer tegen, die zich al veel langer bezighield met de geschiedenis en de molens van Ameland en het vastleggen daarvan of het publiceren daarover.

Douwe de Boer was iemand die als directeur gemeentewerken van Ameland niet alleen veel te maken kreeg met, maar vooral ook veel oog had voor oude, monumentale bouwwerken die op het eiland dreigden te verdwijnen onder het mom van vooruitgang en toerisme. De gezondheidstoestand van Douwe weerhield hem er echter van om een jarenlang gekoesterde wens uit te voeren, namelijk het schrijven van een boekje over de windmolens op de Oäde Pôlle. Daarin vonden de twee auteurs elkaar snel, want niet alleen kon het werk nu afgemaakt worden, maar men bleek elkaar ook nog eens uitstekend aan te vullen en te versterken.

 

Boeiende speurtocht

Het werd een jarenlange samenwerking tussen de twee auteurs en boeiende speurtocht door boeken, archieven en documenten over de wind-, ros- en handmolens van Ameland.

Op het eiland zijn in de loop van de tijd ongeveer tien molens geweest; niet allemaal op hetzelfde moment of op tien verschillende plaatsen, maar wel verspreid over de twee delen van het eiland, bij de dorpen Ballum en Hollum en bij de dorpen Nes en Buren. Zo kende de huidige korenmolen ‘De Phenix’ in Nes (zoals z’n naam al doet vermoeden) twee voorgangers en staat koren- en mosterdmolen ‘De Verwachting’ van Hollum op precies dezelfde plek waar in de vorige eeuw reeds zijn voorganger stond.

 

Elke molen vanuit zijn eigen perspectief

De geschiedenissen van negen windmolens en zijn molenaars zijn beschreven. Zij kochten van de Heer van de Vrije Heerlijkheid het octrooi “om zijn wind te mogen scheppen en te kunnen malen. Daarnaast is er een apart hoofdstuk gewijd aan gortmolens en grutterijen, waarbij diverse nieuwe en opmerkelijke feiten boven water kwamen. De bijzondere juridische en onafhankelijke status van het eiland als ‘Vrije Heerlijkheid’  speelde daarbij een grote rol.

 

Het boek is te krijgen als hardcover en als paperback via de boekhandel en via de webshop van uitgeverij Wijdemeer.

Presentatie "Het meisje met de rode paraplu"

Kopafbeelding

De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en uitgeverij Wijdemeer nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de presentatie van het boek Het meisje met de rode paraplu, Aed Levwerd serie nummer 5. Een (voor)leesboek met 21 spiksplinternieuwe verhalen over kunst in Leeuwarden, voor kinderen vanaf ca. 8 jaar.

De verhalen zijn van Lida Dijkstra, Harm de Jonge, Marian De Smet, Edward van de Vendel en Mindert Wijnstra. Illustraties van Roelof van der Schans

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Kris Callens, directeur Keramiekmuseum Princessehof en Fries Museum

Praktische informatie:
Wanneer: donderdag 1 oktober 2015 – 16.00 tot 17.15 uur
Waar: Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden – BentAcera Zaal
Reserveren: rodeparaplu@aedlevwerd.nl
Let op: vol is vol
 
Zie ook de webshop van Wijdemeer

 

Rechts twee pagina's uit het binnenwerk

Programma presintaasje Obe Postma "It deistich bestean by âlds"

Kopafbeelding

Boekpresintaasje It deistich libben by âlds

Datum: freed 2 oktober. Plak: Frysk Lânboumuseum, Koaidyk 8b, 9264 TP, Earnewâld (Tel.: 0511-539420). Wa't derby wêze wol: graach opjaan by de skriuwer fan it Obe Postma Selskip:

It deistich bestean by âlds – fan de hân fan Philippus Breuker, ûnder meiwurking fan Tineke Steenmeijer-Wielenga en Klaske Straatsma – is it twadde en tagelyk lêste diel mei stúdzjes op histoarysk gebiet fan Obe Postma. Syn fersprate histoarysk wurk is dêrmei maklik tagonklik makke. De earste bondel mei histoaryske stúdzjes wie Veld, huis en bedrijf. Landbouw­historische opstellen (2010). It karakter fan It deistich bestean by âlds is lykwols hiel oars as fan dat earste boek. Dat befettet meast stúdzjes fan de earste jierren, dit fan de lettere tiid. De grins leit om 1935 hinne. Dit boek giet meast oer de santjinde en achttjinde iuw en jout in bûnt ferskaat fan ûnbekende feiten oer it deistich bestean fan boeren en boargers, ek út de stêd. Ekonomy en bestjoer krije rom omtinken. Sa't Veld, huis en bedrijf in boek is foar de wittenskipper, sa is dit boek mear foar de ynteressearre leek. Dêrmei wjerspegelje se twa kanten fan Postma, dyt yn de tiid by him op elkoar folgen. Tegearre meitsje se it byld kompleet fan de man dyt neist de dichter ek de gelearde fan it Fryske lân en libben wie.

 

Programma:

(1)         13.30 oere: ynrin mei kofje/tee.

(2)         13.45 oant 13.55 oere: iepeningswurd troch George Huitema, foarsitter Obe Postma Selskip.

(3)         13.55 oere: oanbieding troch Philippus Breuker fan it earste eksimplaar fan it boek It deistich bestean by âlds oan Jehannes van Dijk, Ferwert (auteur fan tal fan publikaasjes oer Ferwert en Ferwerteradiel).

(4)         14.00 oant 14.15 oere: taspraak troch Jehannes van Dijk oer syn aktiviteiten en publikaasjes op it mêd fan de lokale skiednis fan noardeast Fryslân.

(5)         14.15 oant 14.45 oere: taspraak  troch Hans Zijlstra oer De Sneuper (út Amsterdam, haadredakteur fan De Sneuper, it blêd fan de lokaal-histoarisi út Dokkum/noardeast Fryslân).

(6)         14.45 oant 15.05 oere: taspraak troch Piet Nieuwland, Hurdegaryp, oer de skiednis fan Tytsjerksteradiel.

(7)         15.05 oant 15.25 oere: Philippus Breuker giet yn op opset en ynhâld fan it boek It deistich bestean by âlds.

(8)         15.25 oant 15.30 oere: ôfsluting troch George Huitema, foarsitter Obe Postma Selskip.

(9)         15.30 oant 16.00 oere: skoft, dêrnei museumbesyk resp. resepsje.

Nieuw: online intekenen "Windscheppen op Ameland"

Kopafbeelding

Nieuw: online intekenen op "Windscheppen op Ameland"

Tot 1 oktober is het mogelijk om via het inteken-portaal van Wijdemeer online in te tekenen op het boek "Windscheppen op Ameland" . Ga daarvoor naar www.teken-in.nl.

 

Boek oer Tony Feitsma

Kopafbeelding

Boek oer Tony Feitsma

Op 30 augustus is by Wijdemeer it boek "Wittenskip en Beweging" ferskynd.  Yn it boek steane in alvetal skôgings fan foaroansteande wittenskippers oer it wurk fan prof.dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009). Feitsma wie net allinne in lang skoft professor Frysk yn Amsterdam, mar ek in fûleindich striidster foar it Frysk; dêrby mijde se de konfrontaasje perfoarst net. Boppedat wie Tony Feitsma yn de sechstiger jierren ien fan de oprjochters fan de FNP en wie se belutsen by de Koperative Utjouwerij. Yn – letterlik – tûzenen stikken hat Feitsma yn kranten, tydskriften en boeken skreaun en wreaun oer it Frysk en syn posysje yn de maatskippij. Boppedat hat se yn de santiger jierren besocht om in eigen stavering te yntrodusearjen, dy't slim ôfwykte fan de gongbere.
 

Wittenskip en Beweging is in útjefte fan Utjouwerij Wijdemeer, op inisjatyf fan it Feitsma Fûns ('Fûûns fwar it Frysk'). It boek is útfierd as hardcover en kostet € 25,00.

 

Sjoch ek de webshop fan Wijdemeer.

Verschenen: Verveners en verveningen in Friesland - Wim Visscher

Kopafbeelding

Turfdikke studie naar verveningen en ververnersfamilies in Friesland 

Vrijdag 19 juni verscheen bij Uitgeverij Wijdemeer het boek “Verveners en verveningen in Friesland” van mr. drs. W. Visscher. Het is een zeer omvangrijke studie van meer dan 700 bladzijden waarin het accent ligt op het netwerk van verveners dat zich vanaf de zestiende eeuw bezighield met de vervening van Friesland. Bekende namen zijn de families Van Heloma, Dekema en Lycklama à Nijeholt.

Vroeger waren grote delen van Friesland bedekt met veenmoerassen. Het oostelijk deel (de Wouden) stond bekend om zijn hoogveen, terwijl het zogenoemde Lage Midden van Friesland het gebied van de laagveenmoerassen was. Het Lage Midden omvat de brede strook van lage landen, meren, plassen en poelen, die zich vanaf Staveren en Lemmer noordwaarts uitstrekt tot even ten zuiden van Dokkum.

Beide onderdelen, de hoogveen- en de laagveengebieden, maken deel uit van dit boek. De auteur beschrijft in ieder hoofdstuk over een bepaalde periode één of meer Friese verveningen en de rol van de daarbij betrokken - al dan niet met veencompagnieën verbonden - personen en families.

Bij die vervenersfamilies valt op dat adellijke en patricische geslachten daarin een belangrijke plaats innemen. In de bijlagen van het boek zijn behalve een personenregister ook een aantal deelgenealogieën opgenomen van deze en andere families die zich met verveningen bezighielden. Omdat veel Friese verveners zich bij hun verveningen organiseerden in samenwerkingsverbanden als veencompagnieën wordt in de overzichten ook verwezen naar de onderlinge familiebanden, zodat een beeld ontstaat van een uitgebreid netwerk, dat zich uitstrekte tot ver buiten de provincie Friesland.

De auteur, Wim Visscher, is jurist en historisch onderzoeker en publiceerde o.a. over de turfindustrie en de veenondernemingen in Drenthe en Noordoost-Overijssel.

Zie de webshop van Wijdemeer.

Intekenactie herdruk Geschiedenis van Dokkum

Kopafbeelding

Intekenactie gestart voor monumentaal boek ‘Geschiedenis van Dokkum’.

De stichting Historia Doccumensis, Drukkerij Douma Dokkum en Uitgeverij Wijdemeer zijn een intekenactie gestart om in september 2015 een herdruk van het monumentale boek “Geschiedenis van Dokkum” te kunnen laten verschijnen. Dit boek, dat al sinds 2004 uitverkocht is, is hét naslagwerk over de geschiedenis van Dokkum en zou daarom volgens de initiatiefnemers continu beschikbaar moeten zijn.

Om het boek te kunnen herdrukken zijn 500 intekenaren nodig. Burgemeester Waanders tekende afgelopen vrijdag namens de gemeente Dongeradeel als eerste in.

Intekenaren krijgen een voordeel van 10 euro op de normale verkoopprijs  van € 49,50 en kopen het boek dus voor slechts 39,50. Bovendien worden er onder de intekenaren 10 exemplaren verloot.

De actie loopt tot 26 juni. Als er dan genoeg intekenaren zijn, wordt het boek gepresenteerd tijdens de Admiraliteitsdagen, begin september 2015.

De actie wordt ondersteund door de Dokkumer boekhandels en de Nieuwe Dockumer Courant/NDC Mediagroep.

‘Geschiedenis van Dokkum’ is een schitterend uitgevoerd boek dat de veelbewogen geschiedenis vertelt van deze bijzondere stad. Van de oudste archeologische opgravingen tot Dokkum als zeestad en vesting. Van Bonifatius tot de samenvoeging met de Dongeradelen. Een mooi en interessant boek voor alle Dokkumers en Dokkum-liefhebbers.

 Intekenen kan via de website www.geschiedenisvandokkum.nl en via de bestelbon in de Nieuwe Dockumer Courant.

Op komst: Fryske natoergids: Deiflinters en libellen

Kopafbeelding

Op komst: Fryske natoergids Deiflinters en libellen

Op 30 april ferskynt: 

DEIFLINTERS EN LIBELLEN - FRYSKE NATOERGIDS

Rynsk yllustrearre natoergids Deiflinters en libellen fan Sake P. Roodbergen

Deiflinters en libellen
Fryske natoergids

• alle deiflinters en libellen dy’t yn ús lân foarkomme 
• foto’s fan de imago’s fan alle soarten
• alle wichtige skaaimerken
• beskriuwings fan de libbenssyklus 
• de wichtichste gedrachskomponinten
• kombinearre Yndeks mei alle nammen: de Fryske, Hollânske en wittenskiplike
• alle wichtige boeken oer de beide groepen yn gronologyske folchoarder

224 siden, fullcolour 

sjoch yn de webshop: http://www.wijdemeer.nl/webshop/Op-komst-Deiflinters-en-libellen---Fryske-natoergids/1

 

Ferskynd: "Ljip en aai yn hert en holle" fan Pieter Breuker

Kopafbeelding

Ferskynd:  Pieter Breuker, Ljip en aai yn hert en holle – Aaisykjen as folkssport, fêstlein yn wurden en bylden.

Yn it boek Ljip en aai yn hert en holle fan Pieter Breuker steane de ljip, syn aai en it aaisykjen sintraal. De skriuwer hat foar syn ûnderwerp trije ynfalshoeken keazen: it gefoel (hert), de ferwurking dêrfan yn wurden en bylden (holle) en it aaisykjen sels. Mei-inoar binne goed 100 skilderijen, tekeningen, oare yllustraasjes en (fragminten fan) gedichten en ferhalen oer de ljip en it aaisykjen opnommen.

Mar al hoe grut oft it plak fan de faak heechwurdige keunstuteringen ek is, it boek jout folle mear. It giet om ljip en aai yn it libben fan de ‘gewoane’ aaisiker. Dy is yn it fjild te finen, dy ferstiet en brûkt it aaisikersjargon, dy is de finer fan it earste aai. Der binne yn dat ferbân haadstikken oer: de ljip yn de Fryske folkskunde; de ljip en syn nammen; de aaisikerstaal; it earste ljipaai: jild, eare en rom; it aaisykjen as sport; grappen en bedroch mei it earste aai.

It boek heart by in tentoanstelling mei itselde tema yn it Fries Landbouwmuseum yn Earnewâld, dy’t op 19 april iepene wurdt.

 

Boekynfo:
Hardcover, 160 siden, folslein full-colour
Priis € 25,00
ISBN 978 9492 052 070

Te krijen yn de boekwinkel en de webshop fan Wijdemeer

Op komst: 11 x 11 Dwarsgezichten op de Friese Elfsteden

Kopafbeelding

‘De langzaamste Elfstedentocht aller tijden’

11 x 11 – Dwarsgezichten op de Friese Elfsteden

Op 21 februari verschijnt het boek “11 x 11 – Dwarsgezichten op de Friese Elfsteden” van Boudewijn Boer.

Met zijn fotoproject 11 x 11 maakte Boudewijn Boer een alternatieve Elfstedentocht, die uitmondde in een boek en een tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden. Elf Friese steden, elk in elf dwarse beelden, dat zijn 121 foto’s van dingen waar je normaal niet zo snel op let: vergeten plekken, ruimte die over is, ruimte die nergens toe dient of die nu eenmaal noodzakelijk aanwezig is, objecten waarvan je je afvraagt wie ze bedacht heeft, óf er wel iemand over nagedacht heeft en waarom ze er juist zó uit moeten zien. De achterkant van de stad – of de zijkant.

In de serie komt een groot deel van Friesland voorbij: stad natuurlijk, maar ook veel platteland, openbare ruimte, water, landschap. Soms mooi, soms lelijk, of juist leuk, maar altijd met een eigenzinnige blik.

In het boek staan de foto’s per stad geordend. De inleiding (tweetalig en met de titel ‘De langzaamste Elfstedentocht aller tijden’) is van de hand van journalist en schrijver Tijs van den Boomen. In het Fries Museum ziet u een selectie van ruim zestig foto’s, verdeeld over thema’s als centrum, water en rondingen.

De tentoonstelling is van 21 februari tot en met 29 maart te zien in het Fries Museum. Het boek is vanaf 21 februari te koop in de museumwinkel, via de betere boekhandel of www.wijdemeer.nl.

Boudewijn Boer (1961) werd geboren in de Alblasserwaard in Zuid-Holland, opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en woont en werkt sinds 2007 in Bolsward.

Verschenen: Sjoerd Andringa - Een poëtisch beeld van Fryslân

Kopafbeelding

Boek over het beeldende werk van Sjoerd Andringa

Op 11 januari is bij Wijdemeer het boek 'Sjoerd Andringa - een poëtisch beeld van Fryslân' verschenen.  Sjoerd Andringa is vooral bekend als persfotograaf, maar hij was ook beeldend kunstenaar. In de jaren dertig van de vorige eeuw volgde hij een opleiding tot meester-schilder. Hij wilde kunstschilder worden en na het behalen van de tekenakte kon hij als zodanig vanaf 1942 zijn brood verdienen. In deze periode hield hij in een boekje nauwkeurig zijn productie en daarbij behorende inkomsten bij. Hij noteerde in totaal maar liefst 679 werken. In de jaren 1950 werd Andringa persfotograaf en raakte het  schilderen en tekenen meer op de achtergrond. Maar altijd wist hij tussen zijn fotografische activiteiten door nog even een schetsje te maken, of zoals hij dan zei: ’even een krabbeltje maken’. Na zijn pensionering bij het Friesch Dagblad in 1983 pakte hij de draad van het tekenen en aquarelleren weer op. Hij tekende onder meer ruim 200 boerderijen voor het jubileumboek van de 75-jarige Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB). 
Het boek hoort bij een dubbel-tentoonstelling in Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden, die tot 31 maart 2015 duurt. Tresoar toont de schilderijen, aquarellen en tekeningen met het onderwerp Fryslân in de brede zin, het HCL belicht de stad Leeuwarden en omliggende dorpen.

Het boek is geschreven door Rienk Terpstra, telt 144 bladzijden, is uitgevoerd in hardcover en kost € 19,50.

Klik hier voor de link naar de webshop van Wijdemeer

De opkomst en bloei van het Friese nationalisme

Kopafbeelding

De opkomst en bloei van het Friese nationalisme

Vrijdag 21 november is bij uitgeverij Wijdemeer het boek 'Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875' van P.H. Breuker verschenen. Het boek gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Friese nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875, een periode met een van de grootste verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen die de westerse wereld heeft gekend. Het is gebaseerd op nieuw onderzoek en het leidt tot een nieuwe visie op dit ontstaan.
Zoals elders ontstond het nationalisme in de periode tussen ruwweg 1740 en 1875 en kwam het toen ook tot bloei. Friesland volgt vanaf het begin de internationale ontwikkelingen in West-Europa. Het boek laat zien hoe die ontwikkelingen in deze provincie vorm kregen. Dat deden ze op de terreinen van recht, geschiedenis, taal en volksaard in instituties, bewegingen en personen.
De invloed van de bewuste periode op het denken in later tijd is nog steeds groot. Er is dan ook veel in het boek dat zal herinneren aan parallellen in eigen tijd. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar de patronen in keuzes en achtergronden zijn niet zoveel veranderd. Er zijn uiteraard ook belangrijke verschillen, bijvoorbeeld in de verschuiving van emancipatie als drijvende kracht naar het doen gelden van rechten.

Ph. H. Breuker werkte bij de Fryske Akademy en was bijzonder en gewoon hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam.

 

 

Boek over Het Bildt in de twintigste eeuw

Kopafbeelding

Boek over de gemeente Het Bildt in de twintigste eeuw

Persbericht

Donderdag 20 november verschijnt het boek "Van Broedertrouw  tot Bildtweb. De Friese gemeente Het Bildt in de lange twintigste eeuw" van Kees Kuiken. Het is een kleurig drieluik van 125 jaar geschiedenis van een eigenzinnige plattelandsgemeente aan de Friese Waddenkust.
Het boek begint met de ‘golf van onrust’ die vanaf de jaren 1880 de maatschappelijke verhoudingen in Het Bildt, Friesland, Nederland en Europa voorgoed veranderde en eindigt met de golf van digitalisering en schaalvergroting die een eeuw later over de wereld spoelde en het einde inluidde van de plattelandsgemeente in zijn oude, vertrouwde vorm.

Het eerste deel van dit drieluik leidt de lezer binnen in de historische ruimte van Het Bildt met zijn dijken, dorpen, bedrijvigheid en gemeenschapsleven. Het tweede deel laat zien hoe plaatselijke media, van eigen nieuwsbladen tot het webportaal bildtweb.nl, de beelden en zelfbeelden van deze poldergemeenschap in 125 jaar hebben gevormd. In zes steekjaren, met tussenpozen van 25 jaar, worden saillante kanten van deze geschiedenis uitgelicht. 
Deel drie is gewijd aan de Bildtse mentaliteiten en identiteiten die deze 125 jaar zijn gegroeid – met speciale aandacht voor de zorg voor (en bezorgdheid om) de Bildtse taal die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog steeds meer een ankerpunt voor het ‘Bildtgevoel’ is geworden. 

Dr. Kees Kuiken, historicus met Bildtse roots en een brede hedendaagse kijk op zijn vak, levert met dit boek een plezierig leesbare en wetenschappelijk verantwoorde bijdrage aan de moderne Friese plattelandsgeschiedenis, opgebouwd rondom de geschiedenis van de lokale media.

Het boek telt 352 bladzijden, is rijk geïllustreerd met full colour foto's en uitgevoerd als hardcover. De verkoopprijs is € 29,50. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en de webshop van Wijdemeer

 

 

 

No te downloaden: de fergese app Fauna yn Fryslan

Kopafbeelding

No te downloaden: de fergese app Fauna yn Fryslan

De app beskriuwt goed 200 bistesoarten dy’t karakteristyk of wichtich foar Fryslân binne; dat giet fan (hast 100) fûgels fia fisken en sûchdieren oant amfibyen en ynsekten.

Fierder befettet de app natoerfoto’s, lûdsopnamen, gâns spriedingskaarten en ynformaasje oer de soart yn de Fryske taal. Mei GPS kin de brûker de app – dy’t stand alone is, sadat men net online hoecht te wêzen – ek poerbêst yn it iepen fjild brûke. Dêr is de app ek op ynrjochte, om’t er gâns geografysk materiaal befettet, lykas in basiskaart, boaiemsoarten, ynformaasje oer natoergebieten, kuierrûtes, fûgelhutten, einekoaien, terpen en eardere stinzen.

De app befettet boppedat de earste folsleine, yntegrale list fan de hast 1500 faunasoarten dêr’t op ’t heden in Fryske namme foar bestiet; dy list is sawol NL > Frysk as oarsom te rieplachtsjen. En foar de jongerein is in natoerkwis opnaam om de kennis te testen en út te bouwen.

Yn de rin fan it kommende healjier sil op basis fan brûkersûnderfinings in update taret wurde. Boppedat wurdt in boekprojekt op priemmen set dêr’t deselde 200 soarten yn behannele wurde; boek en app binne ûnderdiel fan in grutter projekt, Natoer yn Fryslân.

De app is in inisjatyf fan Taalburo Popkema en Utjouwerij Wijdemeer; Naturalis út Leiden hat de technyske ûntwikkeling op syn noed naam en gâns biologyske ynformaasje levere. De app is fierder mooglik makke troch û.o. de provinsje Fryslân, it Fryske Gea en de BFVW.

Yn de App Store en de Play Store is de app te finen mei de stekwurden: Fauna Fryslan.

Ferskynd: Boeken en bern fan Jant van der Weg

Kopafbeelding

Ferskynd: Boeken en bern fan Jant van der Weg

Op 31 oktober is ferskynd: "Boeken en bern", in samling fan artikels fan Jant van der Weg, dy’t dit jier 75 jier wurdt, oer berne- en jongereinliteratuer. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Ferskynd: nije bondel fan Jan Kooistra

Kopafbeelding

Nije bondel fan Jan Kooistra

Krekt ferskynd: "Blues fan 'e sângrûn", nije bondel fan Jan Kooistra, 15 jier nei syn lêste bondel "Gershipper." Bekende en nije tema's yn in sobere styl. Hardcover, 64 siden, priis € 15,00

Sjoch: http://www.wijdemeer.nl/webshop/Blues-fan-e-sngrn/1

Geschiedenis van de haven van Harlingen te boek

Kopafbeelding

Liefhebbers en bezoekers van Harlingen opgelet!!!

Deze week, nog net voor de komst van de Tall Ships, verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer De geschiedenis van de haven van Harlingen. Zeevaartdeskundige Jaap de Jong geeft in dit rijk geïllustreerde boekje een beknopt en overzichtelijk beeld van de geschiedenis en de achtergronden van de Harlinger haven, vanaf het ontstaan in de vroege middeleeuwen tot aan deze tijd. Ook de ontwikkeling van de fameuze zeezwembaden komt kort aan de orde.

Harlingen heeft een handels- en industriehaven, visserijhaven, veer- én recreatiehaven.  Daarbij heeft deze veelzijdige, en enige zeehaven van Friesland een rijke geschiedenis met meerdere ups en downs. Het eerste hoogtepunt zien we omstreeks 1500, op het eind van de woelige strijd tussen Schieringers en Vetkopers. De veiligheid die de beschermde stad met zijn blokhuis bood, zorgde toen voor de eerste groeistuip. Na de Opstand tegen de Spanjaarden (1648) begon een tweede periode van bloei door het opleven van de handel in de Noordelijke Nederlanden. In deze periode is de stad zetel van de Friese Admiraliteit. Een derde groeiperiode vindt plaats tijdens de industrialisatie, die na de Franse bezetting (1813) op gang kwam.

Jaap de Jong schetst deze geschiedenis in kort bestek, met behulp van verhelderend kaartmateriaal en veel illustraties. De tekst verscheen voor een groot deel eerder in het Fries in het boek Seehavens en havenstêden, dat in 2013 bij Wijdemeer verscheen. De vertaling uit het Fries is van Sjoerd van Meteren. Het boekje kost maar € 9,95 en is een handzame gids bij een verkenningstocht door haven en stad.

 

 

 

Boek over de Ee en het Dokkumer Grootdiep

Kopafbeelding

Persbericht - Boek over de Ee en het Dokkumer Grootdiep

Donderdag 19 juni verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer “Het boek van de Ee” van Erik Betten. Aan de hand van onderwerpen als het ontstaan van de Ee, de ontwikkeling van de zijlen en de dijken, de rol als waterweg en bedrijvigheid op en aan de Ee/Grootdiep, en van meer dan honderd illustraties en kaarten, schetst het boek een beeld van deze bijzonder waterweg.

Het eerste hoofdstuk gaat over het ontstaan van de Dokkumer Ee. Een fascinerende geschiedenis van natuurlijke processen en menselijk ingrijpen, soms bedoeld, soms onbedoeld. Het tweede hoofdstuk laat aan de hand van een tocht van Leeuwarden naar Dokkumer Nieuwe Zijlen zien wat er aan steden, dorpen, monumenten en landschappelijke elementen te ontdekken valt. Het derde hoofdstuk gaat dieper in op de rollen die de Dokkumer Ee in het verleden vervulde. Als economische levensader, als verbindingsas, als fysieke scheiding tussen landschappen, bestuurlijke eenheden en mentaliteiten. Hoofdstuk vier wijst concreet aan hoe op en rond de Ee de industrie en handel heeft gebloeid, maar ook hoe de grillige wereldeconomie haar sporen heeft getrokken in bebouwing, landschap en lokale geschiedenis. In zijtakken wordt ingegaan op de Dokkumer Ee in bevroren toestand, de Ee in de beeldende kunst, de manier waarop de rivier in de literatuur aan bod komt, en de natuur in en om de Ee. Tot slot schetst de auteur de mogelijke toekomst van de Dokkumer Ee en het Grootdiep, maar belangrijker nog, de manier waarop het aloude systeem van waterverbindingen in Noordoost-Fryslân, het oude Oostergo, hersteld kan worden. De vergelijking met de menselijke bloedsomloop dringt zich daarbij onweerstaanbaar op. De Dokkumer Ee is eeuwenlang de slagader van de streek geweest, gevoed en voedend voor de dertig opvaarten die in alle richtingen dorpen en buurtschappen met de wijde wereld verbonden. Die aders zijn in veel gevallen in de tweede helft van de vorige eeuw afgesloten. Maar ze liggen er nog altijd, wachtend op een nieuwe betekenis.

Het boek is bedoeld als landschapsbiografie, een manier om de schat aan kennis en inzichten die in verschillende disciplines beschikbaar is over de Dokkumer Ee op een samenhangende manier te ontsluiten. In de hoop dat het ook als vertrekpunt voor verdere studie kan dienen, is met een notenapparaat, een literatuurlijst en een index op plaatsnamen een zo gemakkelijk mogelijke toegang nagestreefd.

 

Auteur Erik Betten is journalist en historicus. Hij schreef onder andere Kloosters in Friesland, Reisgids Friese Elfsteden en De Fries, op zoek naar de Friese identiteit.

 

Het boek kost € 25,00 en is vanaf vrijdag 20 juni te koop in de (internet-)boekhandel en de webshop van de uitgeverij.

 

 

 

 

 

Net verschenen: Het Baarsma-imperium

Kopafbeelding

Net verschenen: Boek over de handelsfamilie Baarsma

Op 12 mei is bij Uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden het boek ‘Het Baarsma-imperium. Handelsfamilie uit ventersdorp De Westereen’ verschenen. Het boek is geschreven door journalist Jaap van der Boon.

De naam Baarsma is een begrip in Dantumadiel, maar eigenlijk in heel ondernemend Friesland en zelfs ver daarbuiten. De naam komt niet alleen terug in Baarsma’s Mode op Ameland, groothandel Baarsma in de Westereen en de bekende Friese beddenzaak Meulen&Baarsma, maar ook in de internationaal opererende Baarsma Wine Group. Daarnaast zijn er nog bedrijven die de naam Baarsma weliswaar niet dragen, maar waarvan de eigenaar toch een telg uit de familie is, zoals de kledingwinkelketen Sake Store.

De wortels van deze bedrijven liggen in De Westereen. Daar begon het met Rein Thijsses Baarsma (1838-1902), die een kruidenierswinkel, kaashandel en groentenkwekerij had. Zijn zoons bouwden dit bedrijf uit tot een groothandel- en winkelbedrijf met verscheidende filialen in Noord-Nederland. Een van de bekendste onderdelen was het confectie-atelier, dat later zou uitgroeien tot confectiefabriek Bacofa, die de beroemde BC-spijkerbroek fabriceerde. Veel nakomelingen van de Baarsma’s gingen op hun beurt ook het zakenleven in, zodat er sprake is van een echt ondernemersgeslacht.

Jaap van der Boon heeft de geschiedenis van deze Rein Thijsses Baarsma en zijn nakomelingen in woord en beeld vastgelegd aan de hand van veel uniek materiaal uit de familie en andere archieven.

De auteur werkt als cultureel medewerker bij de Stichting De Schierstins in Feanwâlden. Hij schreef eerder jubileumboeken voor drie basisscholen, het boekje 'De Schierstins, een ongekende schat' en deel 18 in de serie '1000 jaar Friese Wouden'.

Lezingen Alphons Katan

Binnenkort geeft Alphons Katan een tweetal lezingen over zijn boek 'Slagboom tussen dood en leven'. Zie hier de data en locaties:

Op dinsdag 11 februari is hij te gast bij Christenen voor Israël

Locatie: Israël-centrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk.

Aanvang: vanaf 17.30 uur

Deze lezing vormt een onderdeel van de ‘Israël-cursus’

Kijk voor meer informatie op: www.christenenvoorisrael.nl/cursus

Dinsdag 18 februari

Lezing voor het Genootschap Nederland Israël, afdeling Leeuwarden i.s.m. het dr. Fuks Studiecentrum

Aanvang: 19.30-21.30 uur

Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden

Meer informatie: www.gnileeuwarden.nl

Ferskynd: Nije bloei, in kar út it dichtwurk fan Jan Ritskes Kloosterman

Kopafbeelding

Hjoed ferskynd: Nije bloei, in kar út it dichtwurk fan Jan Ritskes Kloosterman, gearstald en bewurke troch Eppie Dam, mei pintekeningen fan Lienke Boot. Utjefte yn gearwurking mei de Stichting Keunstkrite Twizel. Sjoch ek:
http://www.wijdemeer.nl/webshop/Jan-Ritskes-Kloosterman-Nije-bloei---in-kar-t-it-dichtwurk--/1

 

Boek over 150 jaar Kleine Kerkstraat, de leukste winkelstraat van Nederland

Kopafbeelding

Boek over 150 jaar Kleine Kerkstraat, de leukste winkelstraat van Nederland

Op vrijdag 20 december verschijnt het boek “Kleine Kerkstraat - 150 jaar handel en wandel in de leukste winkelstraat van Nederland” van Niek Donker. Het boek beschrijft het leven van ondernemers en hun bedrijven in de leukste winkelstraat van Nederland. Deze straat in het historisch hart van Leeuwarden kent een lange, bewogen en levendige geschiedenis. Aan de hand van archiefmateriaal, unieke foto’s, bijzondere anekdotes en verhalen van betrokkenen schetst de auteur een beeld van de straat.
De Kleine Kerkstraat is al 150 jaar lang een straat van ambachtslieden en neringdoenden, zoals slagers, bakkers, groenteboeren, kruideniers, fourniturenzaken, orgelmakers, goudsmeden, jaloezieënmakers en meubelmakers. Het boek begint met de tijd tot 1850 en vertelt dan over de boeiende periode voor de Tweede Wereldoorlog, waarin bijvoorbeeld de opkomst van Doeke Meijer valt, die zijn Leeuwarder imperium vanuit de Kleine Kerkstraat bestierde. De oorlogsjaren worden geïllustreerd door het verhaal van meubelmaker Tjepkema. Het boek vervolgt met de wederopbouw en de beruchte jaren zeventig en tachtig met de strijd tegen de oprukkende AGO, de coffeeshops en de verloedering. Om te eindigen met de bloeiende jaren negentig, de bouw van de parkeergarage Oldehoofsterkerkhof, en het succes van de uitverkiezing als de Leukste Winkelstraat van Nederland. 

De auteur is journalist en bewoner van de Kleine Kerkstraat.
Het boek is vrijdag 20 december te koop tijdens de Serious Request markt in de straat en bij de boekhandels. Het kost € 24,50.

 

Recensie-exemplaren en hi-res illustraties zijn op aanvraag verkrijgbaar via info@wijdemeer.nl

 

Ferskynd: Seehavens en havenstêden

Kopafbeelding

Ferskynd: Seehavens en havenstêden

Freed 22 novimber is it boek “Seehavens en havenstêden” fan Jaap de Jong ferskynd. De skriuwer bea it earste eksimplaar oan oan wethâlder Le Roi fan Harns.

It boek giet oer de skiednis fan havens en havenstêden yn it algemien, mar om it byld konkreet te meitsjen giet de skriuwer yn it lêste part fan it boek djipper yn op trije bekende havenstêden ­­– Shanghai, Rotterdamen Harns. Dêrby komme sawol de skiednis fan de stêd as fan de haven oan bod. Yn de trije stêden binne alle eleminten fan in havenstêd werom te finen en tagelyk fertsjintwurdigje se wat geografyske lizzing en kultuer oanbelanget in breed ferskaat. Spesjale  oandacht kriget de skiednis fan de haven fan Harns, dy’t beskreaun wurdt fan it iere ûntstean as hannelsbuorskip yn de midsieuwen oant en mei de moderne tiid mei it plan foar terminals foar cruise-skippen.

Jaap de Jong is seekapitein en hat al ferskillende maritime publikaasjes op syn namme. Syn lêst ferskynde boek hannele oer it seerjocht.

Sjoch ek: http://www.wijdemeer.nl/webshop/Seehavens-en-havenstden/1

Verschenen: Jakob Vellenga, Fyn en grou, Een leven in de politiek

Kopafbeelding

Op 5 oktober is tijdens een bijeenkomst in het HCL in Leeuwarden het boek Jakob Vellenga, Fyn en Grou - Een leven in de politiek gepresenteerd. Wethouder Henk Deinum kreeg het eerste exemplaar Zie http://www.wijdemeer.nl/webshop/Vellenga---Fyn-en-grou--Een-leven-in-de-politiek/1

Roald Dahl yn it Frysk by De Toverlantaarn

Kopafbeelding

Sneon 21 septimber is skriuwer en oersetter Jan Schotanus te gast yn bêrneboekewinkel De Toverlantaarn yn Ljouwert. Hy sil der fan 14.00 oant 15.00 oere foarlêze út it troch him fertaalde boek Lytse Daan de wrâldkampioen fan Roald Dahl. Dus sko oan en lústerje nei de geweldige aventoeren dy't lytse Daan belibbet mei syn heit!

Bêrneboekwinkel De Toverlantaarn, De Kelders 25, Ljouwert, tel. (058) 212 56 76, email: boeken@kinderboekwinkeldetoverlantaarn.nl


Persbericht: De Fries: Op zoek naar de Friese identiteit

Kopafbeelding

PERSBERICHT
Journalist en historicus Erik Betten, een Fries met Groninger roots, presenteert volgende week donderdag zijn nieuwe boek De Fries, Op zoek naar de Friese identiteit.

In het boek legt hij de Friese identiteit onder het vergrootglas. Want wanneer ben je een Fries? Moet je dan Fries kunnen spreken? Wie bepaalt dat eigenlijk? En kan iedereen die dat zou willen, alsnog Fries worden? Aan de hand van harde cijfers, nieuwe inzichten, persoonlijke observaties en een blik op de geschiedenis gaat de auteur taaie clichés te lijf. Waar zijn die op gebaseerd? En hebben ze nog een functie in de eenentwintigste  eeuw?

Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling komt in het boek aan het woord over de beeldvorming rond de Elfstedentocht en de Friezen. Dichter Tsead Bruinja vertelt over het spanningsveld tussen de Friese en de Nederlandstalige literatuur in Friesland. Een keur aan wetenschappers wordt aan de tand gevoeld over aspecten van de Friese identiteit, onder wie Goffe Jensma (RuG, hoogleraar Friese taal en letterkunde), Maykel Verkuyten (UU, hoogleraar sociale psychologie), Arjen Versloot (UvA, hoogleraar Germaanse taalkunde)  Jos Bazelmans (VU, hoogleraar monumentenzorg) en Theo Spek (RuG, hoogleraar Landschapsgeschiedenis). 

Veldonderzoek deed de auteur bij identiteitsvormende evenementen als de PC en de herdenking van de slag bij Warns. Hij ging naar Nord-Friesland, liet zijn DNA onderzoeken, en las wat er in de loop der tijden zoal over de Friezen is gepubliceerd. 

Om de ervaringen van de auteur in een breder perspectief te plaatsen, is in het kader van dit boek door studenten van de NHL een grootschalige enquête uitgevoerd onder 1500 Friezen en niet-Friezen. De verrassende uitkomsten worden samen met het boek zelf gepresenteerd op:

Donderdag 13 juni, 13.30-16.00 uur

Locatie:

 PaleisStadhouderlijkHof, Hofplein 29,8911 HJ Leeuwarden

Wiebe Wieling gaat bij deze gelegenheid in op zijn ervaringen met clichés over Friesland en de Friezen. Bert Looper, directeur van Tresoar, plaatst de beeldvorming in een historisch perspectief.

Rudi Wester presenteert de middag en verzorgt ook een kort interview met auteur Erik Betten. Hij zal uiteraard na afloop van het programma ook beschikbaar zijn voor vragen.

Het boek verschijnt zowel in het Nederlands als het Fries. Een recensie-exemplaar en digitaal beeldmateriaal van De Fries. Op zoek naar de Friese identiteit is op te vragen bij Marieke Hofstra van uitgeverij Wijdemeer,  info@wijdemeer.nl

Erik Betten (Leeuwarden, 1976) is journalist en historicus en heeft verschillende publicaties over de Friese cultuur en geschiedenis uitgebracht. Contactgegevens:  erikbetten@gmail.com, tel. 06-49779744.

 

 

Het volk van Abdelkrim - Actualiteit en geschiedenis van de Marokkaanse Rif

Kopafbeelding

Op 1 juni verschijnt het boek Het volk van Abdelkrim - Actualiteit en geschiedenis van de Marokkaanse Rif van Sietske de Boer. In dit boek vertelt de auteur het verhaal van de Rif, het gebied waar ruim tachtig procent van de Marokkaanse Nederlanders oorspronkelijk vandaan komt.

De geschiedenis van deze geïsoleerde noordelijke kuststreek aan de Middellandse Zee kenmerkt zich door gewelddadige onderdrukking, emigratie en drugs, maar het heeft ook een rijke Berber-cultuur, die al meer dan 3000 jaar oud is.
In de recente geschiedenis speelt de figuur van Abdelkrim el-Khattabi een centrale rol. Zijn “Ripublik” en zijn strijd tegen de Spaanse bezetter aan het begin van de twintigste eeuw zijn tot op de dag van vandaag bepalend geweest voor de verstandhouding met het centrale gezag in Rabat.
In het boek gaat de auteur op zoek naar de achtergronden van deze moeizame relatie, en geeft ze antwoord op de vraag wie Abdelkrim was, en wie de Riffijnen zijn. Actuele gebeurtenissen zoals de Arabische Lente zet ze in een historisch perspectief.

Sietske de Boer is Arabist en journalist en werkte als correspondent voor verschillende Nederlandse media in Marokko.

Het boek heeft 336 blz. en kost € 19,50. Het is verkrijgbaar in de (internet)boekhandel

ISBN 978 90 8185 219 7

zie:de website van Wijdemeer

 

Verkoopadressen “Jierdeikalinder Histoarje en kultuer fan it keatsen”

Kopafbeelding

Actuele lijst verkoopadressen “Jierdeikalinder Histoarje en kultuer fan it keatsen”
Bijgewerkt: 10 april 2013

Burgum: Boekhandel Burgum Franke Atsma

Dokkum: Boekhandel Bergsma

Leeuwarden: AFUK

Leeuwarden: Boekhandel Van der Velde

Franeker: Boekhandel Bruna

Franeker: Boekhandel Wever

Franeker: Kaatsmuseum

Heerenveen: Boekhandel Binnert Overdiep

Makkum: Kaatsatelier Scheepvaart

Veenwouden: Het Vergeet-me-nietje

Wommels: Warenhuis Van der Velde 

Verschenen: Kieviten en plevieren

Kopafbeelding

 

Op 1 maart is bij Wijdemeer het boek Kieviten en plevieren, Ljippen en Wilsters verschenen. Het boek  is het resultaat van een gezamenlijk project met enkele tientallen medewerkers onder leiding van Sake P. Roodbergen. De medewerkers zijn mensen van diverse pluimage: van ‘gewone’  vogelaars tot bekende wetenschappers zoals Albert Beintema, Nico de Haan, Theunis Piersma en de Engelse Steppekievit-kenner Robert Sheldon. Ze zwierven over de hele wereld om hun favoriete soorten uit de vogelfamilie van de plevierachtigen in hun natuurlijke leefomgeving op te sporen, te observeren en - zo mogelijk - te fotograferen. Het resultaat is een verzameling avontuurlijke, persoonlijke, enthousiasmerende én informatieve verhalen tot uit de verste uithoeken van de wereld, met prachtige illustraties van fotografen als Jan van de Kam.

Kieviten en Plevieren, Ljippen en Wilsters (red. Sake P. Roodbergen)
304 blz. geb. full-colour
ISBN 978 90 8185 217 3

Prijs € 25,00

Marieke Hofstra van DeTille+De Slegte naar Wijdemeer

Kopafbeelding

Persbericht: Marieke Hofstra van De Tille+De Slegte naar Wijdemeer

Per 15 februari treedt Marieke Hofstra in dienst van uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden als medewerker PR en secretariaat. Ze bekleedde deze functie tot 1 januari voor boekhandel Selexyz/De Tille in Leeuwarden, nu De Tille + De Slegte. Wijdemeer is een jonge uitgeverij die in januari 2012 werd gestart door Louw Dijkstra, en een fonds opbouwt met het accent op historische uitgaven. Verder maakt Wijdemeer veel boeken in samenwerking met of in opdracht van instellingen, bedrijven en overheden. De personeelsuitbreiding was nodig door het groeiende aantal opdrachten.

Presentatie De Greidhoeke - Lân en minsken

Kopafbeelding

 

De presentatie van het boek De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter van Ph. H. Breuker vindt plaats op zaterdagmiddag 8 december in Easterein. De middag begint om 15.30, de zaal is open vanaf 15.00 uur.

 Op het programma staan naast de aanbieding van het eerste exemplaar historische bijdragen van de auteur en Jelle Miedema en poëtische bijdragen van Ids Willemsma en Willem Abma. Het officiële deel van de presentatie duurt tot ca. 16.30. Daarna is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

 Plaats:  Noflik Easterein (vh Bergsma) Sibadawei 2, 8734 HE Easterein, tel. 0515 331 290.

Tijd: 8 december 2012, vanaf 15.00 uur.

 

Stifting ArgHis / Uitgeverij Wijdemeer

Twadde druk Troch eigen lânskip fan Willem Abma

Kopafbeelding

Twadde druk Troch eigen lânskip fan Willem Abma ferskynd

Fan hjoed ôf wer te krijen: "Troch eigen lânskip", de mânske blomlêzing út it dichtwurk fan Willem Abma/Daniel Daen. De earste printinge wie al rillegau útferkocht. Yn de twadde printinge binne wat lytse flaterkes ferbettere. It boek kostet 39,50 en is te krijen yn de webshop fan Wijdemeer en yn de boekhannel.

Presentatie boek over Auke Rauwerda

Kopafbeelding

Komende zondag 23 september wordt het boek “Auke Rauwerda - Liever kleine baas dan grote knecht” gepresenteerd op een speciale Rauwerda-middag in grand café De Koperen Tuin in de Prinsentuin in Leeuwarden. Het is dan precies 80 jaar geleden dat Auke Rauwerda een handel in klompen, schoonmaak- en huishoudelijke artikelen begon aan de Westerplantage in Leeuwarden. Op het programma staan verder een interview met de Rauwerdabroers door Geart de Vries en een optreden van Kees ´t Hart die zijn bekende gedicht over de winkel zal voordragen. De middag begint om 16.15 uur, de zaal is open vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis.

Troch eigen lânskip presintearre

Kopafbeelding

Tongersdei 12 july, op syn 70ste jierdei, is de karbondel "Troch eigen lânskip" fan Willem Abma presintearre. De dichter oerlange it earste eksimplaar oan Philippus Breuker, dy't de ynlieding skreau. Sjoch foar foto's fan de presintaasje de Facebook-pagina fan Wijdemeer-Louw Dijkstra http://www.facebook.com/wijdemeer.louwdijkstra

Simke, prinses uit de Wâlden gepresenteerd

Kopafbeelding

Vrijdagmiddag 6 juli werd het eerste exemplaar van het boekje Simke - Prinses uit De Wâlden uitgereikt aan Marten van der Veen, wethouder van Achtkarspelen. Hij kreeg het uit handen van de auteur, Jant van der Weg. De kleine ceremonie vond plaats in de tuin van het Simke Kloostermanhûs in Twijzel. Zie voor meer foto's: http://www.facebook.com/wijdemeer.louwdijkstra

 

Evert Jan ter Burg overleden

Kopafbeelding

 

Op 4 juli is Evert Jan ter Burg, de auteur vanDerdewereldhonden” overleden. Hij is 68 jaar geworden. Zijn gezondheid was al een poos zwak. Hij laat een vrouw en dochter na.

Evert Jan had een boeiend leven achter de rug, waarin zijn liefde voor honden hem over de hele wereld bracht. Hij was een zachtaardige en belangstellende man en een boeiende verteller, die ondanks zijn zwakke gezondheid ook aan het eind  van zijn leven nog een grote en oprechte  belangstelling had voor de mensen en de wereld om hem heen.

Evert Jan wordt dinsdag gecremeerd.

 

Eerste exemplaar Derdewereldhonden voor Anneke Douma

Kopafbeelding

Eerste exemplaar Derdewereldhonden voor Anneke Douma

Het eerste exemplaar van “Derdewereldhonden” van Evert Jan ter Burg is voor zangeres Anneke Douma. Ze krijgt het boek dinsdag 18 juni aangeboden vanwege haar liefde voor honden, vooral voor honden die het niet zo goed getroffen hebben. De aanbieding is  bij dierenopvang De Wissel in Leeuwarden.

Alphons Katan op Liwwaddersdag 2012

Kopafbeelding

Zondag 15 april wordt Alphons Katan als onderdeel van de Liwwaddersdag 2012 om 14.30 uur geïnterviewd door Geert de Vries. Locatie: de tuinzaal van Zalen Schaaf in de Breedstraat (tegenwoordig officieel Schaaf City Theater geheten). Het boek zal daar ook verkrijgbaar zijn. Op de Liwwarderdag staan dit jaar de Transvaalwijk en de voormalige Landbuurt centraal. Alphons Katan woonde daar voor en in de oorlog.

Het hele programma is als volgt:

14.00 uur opening door drs Ferd. Crone, burgemeester van Leeuwarden + uitreiking eerste exemplaar boekje “Voetstappen door de MTV-wijk”

14.30 uur Geert de Vries interviewt Alphons Katan (in de tuinzaal)

15.00 uur uitreiking eerste DVD met filmportretten oude ambachten

15.30 uur Piet van der Wal vertelt over de laatste jaren van de Landbuurt (in de tuinzaal)

16.00 uur uitreiking ”Hendrik ten Hoeve Pries”

16.15 uur Johan Ettema neemt u mee naar deTransvaalwijk in de jaren zeventig (in de tuinzaal)

18.00 uur einde Liwwadderdag

Persbericht presentatie Slagboom tussen dood en leven

Kopafbeelding

Persbericht
Boek over het bijzondere levensverhaal van een joodse  weesjongen

Op woensdag 4 april neemt oud-minister Els Borst het eerste exemplaar van Slagboom tussen dood en leven van Alphons Katan in ontvangst. Ze schreef ook het voorwoord van het boek.
Slagboom tussen dood en leven is het bijzondere levensverhaal van een joodse weesjongen uit Leeuwarden. Alphons Katan woonde als enig kind van een joods, maar niet-gelovig echtpaar in de Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden. Zijn gehandicapte vader was econoom, gaf privélessen en werkte als vertaler. Als zijn ouders in 1942 kort na elkaar worden gearresteerd, krijgt hij onderdak bij bejaarde joodse vrienden van het gezin. Met dit echtpaar komt hij terecht in kamp Westerbork, waar hij een half jaar verblijft. Wanneer een tante, die in het verzet zit,  de Duitsers weet te overtuigen dat haar neefje half-joods zou zijn, wordt hij vrijgelaten. Hij overleeft de oorlog in Den Haag en Leiden.
Zijn moeder wordt vermoord in Auschwitz,  zijn vader in Gusen, een nevenkamp van Mauthausen. In dat kamp is zijn vader het slachtoffer van medische experimenten. Als Alphons in 1994 foto’s van zijn vader in kampkleding en een foto van diens skelet ontdekt, begint hij een zoektocht naar het skelet en eist hij een verbod op het gebruik van de foto’s.

Op 13 april zal de inmiddels 82-jarige Alphons Katan een gedenksteen leggen bij zijn voormalige ouderlijk huis aan de Transvaalstraat in Leeuwarden. Deze steen is geadopteerd door de kinderen van de Hofschool in Leeuwarden, waarop hij zelf ook heeft gezeten.

De presentatie van het boek vindt plaats bij het NIOD in Amsterdam op woensdag 4 april om 15.00 uur. (Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, tel. 020-5233800).

Gegevens boek:  ISBN 978-90-8185-211-1, 104 blz. gebonden, prijs 19,50, 

Op komst: Derdewereldhonden

Kopafbeelding

Eind april verschijnt het boek Derdewereldhonden van Evert Jan ter Burg. In het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw woonde deze auteur een aantal jaren in Oost-Afrika. Hij kwam daar in contact met mensen die zich bezighielden met de bestudering van het gedrag van hyena's en leeuwen. Omdat hij altijd al interesse had voor het gedrag van sociaal levende dieren besloot de auteur toe hij terug was in Nederland om honden – herdershonden en Eskimohonden - in kleine familiegroepjes te houden en een aantal jaren te volgen. Dat resulteerde in het boek Honden natuurlijk en een tentoonstelling getiteld “Weerwolven en hondenbrokjes”. Vervolgens deed hij min of meer hetzelfde project met een aantal pariahonden. Na het beëindigen van dat project begon hij te reizen om pariahonden en dingo-achtigen in hun eigen omgeving te observeren en te fotograferen en met lokale mensen te praten over hun relatie met deze honden. Dat leidde opnieuw tot een tentoonstelling - en tot dit boek.

Behalve uit reisobservaties bestaat het boek uit twee fullcolour katernen met meer dan 60 prachtige foto’s. Het boek kost € 15,90 en telt 128 bladzijden.  De exacte verschijningsdatum is nog niet bekend.

Tweede druk Kostelijke koopwaar

Kopafbeelding

De eerste druk van Kostelijke koopwaar van Pieter Breuker is bijna uitverkocht. De tweede druk verschijnt op 20 maart.

Het boek verscheen op 4 februari en werd toen gepresenteerd in Olderboarn. Tot 1 mei (de negentiende-eeuwse sluitingsdatum van het eierzoeken) kost het € 10,00, daarna € 15,90.